TV der bevæger dig

Sønderborg bør samarbejde med nabokommune om fælles bro

Udvalg anbefaler Sønderborg Kommune at indgå en formel samarbejdsaftale med nabokommunen Faaborg-Midtfyn Kommune for at styrke indsatsen for en bro mellem Als og Fyn.

Indsatsen for en fast forbindelse mellem Als og Fyn til erstatning for færgeforbindelsen forventes at blive styrket, når en samarbejdsaftale mellem kommunerne på hver side af Lillebælt bliver indgået. Foto: Kim Toft Jørgensen

Det er Udvalget for kulturel og regional udvikling, der anbefaler byrådet i Sønderborg at godkende aftalen på sit møde 1. marts. Den fynske kommunalbestyrelse har allerede sagt ja.

Formanden for udvalget, Stephan Kleinschmidt fra Slesvigsk Parti, siger, at det er vigtigt, at både Faaborg-Midtfyn og Sønderborg Kommuner skriver under, fordi kommunerne dermed forpligter hinanden til at arbejde for, at der kommer en fast broforbindelse mellem Als og Sydfyn.

Det er vigtigt, at vi nu kommer i gang med at få forudsætningerne for det videre arbejde, altså analyser og undersøgelser, på plads.

Stephan Kleinschmidt, formand,  Udvalget for kulturel og regional udvikling, Sønderborg Kommune

- Der er ingen tvivl om, at en fast broforbindelse mellem Fyn og Als giver mange fordele - både i forhold til at tiltrække virksomheder, job og investeringer, og i forhold til at være attraktiv for tilflyttere og turister. Infrastrukturen vil få et gevaldigt løft til gavn for både Sønderjylland og Fyn, siger Stephan Kleinschmidt i en pressemeddelelse fra Sønderborg Kommune.

At etablere en broforbindelse mellem Als og Fyn er en langsigtet proces.

- Men vi tror på projektet, og derfor er det vigtigt, at vi nu kommer i gang med at få forudsætningerne for det videre arbejde, altså analyser og undersøgelser, på plads, slutter Stephan Kleinschmidt.

Fakta om samarbejdsaftalen

  • Aftalen gælder, fra den bliver indgået og indtil 31. december 2019.
  • Hver kommune afsætter en mio. kr. om året til samarbejdet.
  • Senest 30. juni 2019 tager parterne stilling til, om der skal indgås en ny samarbejdsaftale.
  • Der nedsættes en styregruppe med fem medlemmer fra hver kommune - tre fra hvert byråd og to erhvervsfolk fra hver kommune. Udvalget for kulturel og regional udvikling anbefaler, at borgmester Erik Lauritzen, udvalgsformand Stephan Kleinschmidt og udvalgets næstformand, Tom Holden Jensen repræsenterer Sønderborg Kommune.
  • Styregruppen har - hvis byrådet godkender aftalen - sit første møde i marts, hvor der bl.a. skal nedsættes en komité på 15-25 personer, der skal bidrage med faglig indsigt og være ambassadører for projektet.