Sønderborg i fint selskab

Sønderborgs store engagement i grøn teknologi får i disse dage stor opmærksomhed i Bruxelles.

Viceborgmester Aase Nyegaard deltager i dag og i morgen i Energy Cities? årsmøde i Bruxelles, hvor hun skal komme med oplæg om Sønderborgs vej til samarbejdsaftalen med Haiyan i Kina.

Lokale lederes indsats for en bæredygtig fremtid og deres samarbejde på tværs af grænser er temaet for dette års ?annual rendezvous? i Energy Cities, som finder sted torsdag og fredag i Bruxelles.

Meningen med årsmøderne er at være platform for netværk og udveksling af viden og erfaringen inden for energi-omstillingen. I beskrivelsen af årets tema hedder det, at lokale ledere er møder stadigt stigende krav i forhold til at omstille samfundet til brug af bæredygtig energi ? og i denne proces er behovet for kreativitet og udveksling af brugbare løsninger ubegrænset. Årsmødet i år sætter fokus på indsatser, der virker.

- Her kommer vi ind i billedet med den aftale med Haiyan i Kina, som blev grundlagt sidste år med Haiyans besøg i Sønderborg. Samarbejdet er siden blevet meget konkret med levering af grøn teknologi til tre showcases i Kina, som realiseres allerede i år og næste år. Det vil jeg gerne fortælle om ? for begrænsning af CO2 er en global udfordring, som vi kun kan løse sammen. Når vi i Sønderborg engagerer os voldsomt i dette, er det selvfølgelig også i et helt lokalt perspektiv, nemlig fordi vi ser eksportmuligheder i det ? og dermed vækst, udvikling og arbejdspladser i Sønderborg, siger viceborgmester Aase Nyegaard.

Panelet tæller desuden borgmestre/viceborgmestre fra byer i bl.a. England, Holland, Spanien, Belgien, Frankrig og Tyskland, samt eksperter fra EU og USA.