Sønderborg krydser fingre: Håber på ændret kyst-lov

Efter Venstre har overtaget regeringsmagten, har den nyudnævnte Erhvervs- og Vækstminister, Troels Lund Poulsen (V), bebudet, at han vil se på en lempelse af Kystnærhedsloven. Det vækker begejstring i Sønderborg, der er hårdt ramt af de nuværende regler.

- Vi bliver nødt til at gøre planloven mere smidig. Den bremser rigtig meget for udviklingen i det danske samfund. Både erhvervsliv og kommuner har brug for bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling.

Sådan lyder det søndag fra Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen (V) til TV SYD. Den nyudnævnte minister vil efter sommerferien tage fat på at lempe planloven, så der i større udstrækning bliver mulighed for at bygge tættere på kysten.

Og det er en udmelding, der vækker glæde i Sønderborg. Her er kommunen låst meget fast, fordi der er så meget kyst. Med den nuværende lov skal kommunen undgå at bygge i området fra kysten og ca. tre kilometer ind i landet, og det gør, at der er meget store arealer i Sønderborg Kommune, der kræver særlige dispensationer, hvis der skal opføres bygninger der.

Formanden for Sønderborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg Frode Sørensen (S) er begejstret over, at den nye minister vil se på reglerne.

- Vi vil selvfølgelig ikke bruge en lempelse til at ødelægge naturen, men som reglerne er nu, så er de for stramme for en kommune som vores. Vi mangler en mulighed for at udvikle kommunen, siger han til TV SYD.

 

Hvad er Kystnærhedszoner?