Sønderborg søger input til bedre ældrepleje

Kom med dine ideer til en bedre ældrepleje, lyder opfordringen til borgerne fra seniorudvalget i Sønderborg Kommune.

Folketinget har afsat en milliard kroner til bedre ældrepleje i hele landet ? heraf 16,3 millioner kroner til Sønderborg Kommune.

Formålet er at give kommunerne mulighed for et generelt kvalitetsløft i ældreplejen. Det gælder både i forhold til praktisk hjælp og personlig pleje, forhold på plejecentre og indsatsen vedrørende rehabilitering og genoptræning. Pengene er afsat således, at der på forhånd er reserveret et beløb til hver kommune ? for Sønderborgs vedkommende altså 16,3 millioner kroner i år. Hver kommune skal søge om pengene ved at indsende forslag til, hvordan pengene skal bruges.

- Vi har besluttet, at vi vil spørge borgere og foreninger, om de har forslag til, hvordan vi bedst anvender pengene. Vi har selvfølgelig selv ideer, men ofte har borgere, foreninger og organisationer øje for udfordringer og behov, som vi ikke ser ? så jeg håber, at mange vil gå til tastaturerne og sende os nogle forslag, siger formand for Sønderborg Kommunes seniorudvalg, Preben Storm.

I processen med at finde frem til de bedste initiativer og formulere en god ansøgning høres også Ældrerådet på sit næste møde den 3. februar og det centrale medarbejderudvalg (CMU) i forvaltningen Social og Sundhed.

Rammerne for, hvad pengene kan bruges til, er vide, men der er dog begrænsninger. Der kan eksempelvis ikke søges om tilskud til aktiviteter i udlandet, anskaffelse af fast ejendom, dækning af underskud eller støtte til enkeltpersoner.