Sønderborg Sygehus som hospice

Sønderborg Sygehus skal gøres til et nyt hospice, hvis det står til byrådet i Sønderborg Kommune.

Baggrunden for forslaget er, at der i regeringens finanslovsaftale er lagt op til, at der skal etableres i alt 42 nye hospicepladser i Danmark, så der alt i alt er 250 hospicepladser i landet.
- Geografisk og i forhold til befolkningstætheden vil det være naturligt at etablere et evt. nyt hospice i Sønderborg, hvor også lokalerne vil være til rådighed, mener Sønderborgs borgmester Aase Nyegaard.

 

I Syddanmark er der hospice i Odense, Vejle, Esbjerg og Haderslev. Forslaget er nu indarbejdet i kommunens forslag i det administrative oplæg til fremtidig anvendelse af ledige arealer på Sønderborg sygehus.