Sønderborg vil etablere kompetence center for demens

Kommunen vil styrke indsatsen i forhold til borgere med demens og deres pårørende.

For at tage højde for et stigende antal demente ældre i de kommende år, bliver et nyt demenscenter tilknyttet Guderup Plejecenter.

- Baggrunden for at etablere et kompetence center for demens er, at vi ved at samle ekspertviden på demensområdet ét sted kan styrke og udvikle kvaliteten i vores indsats på demens-området. Vi øger fagligheden og kan samtidig i højere grad sikre, at kommunen giver et ensartet servicetilbud til borgerne og deres pårørende, siger formand for seniorudvalget, Preben Storm om udvalgets beslutning.

Sønderborg Kommune forventer at det nye center står klar i løbet af i år.

I dag er der ca. 85.000 danskere, som lider af demens, men ifølge Nationalt Videns center for Demens på Rigshospitalet vil tallet næsten fordobles frem mod 2040.