Sønderjyske jobcentre går sammen for at få succes med statsjob

Udflytningen af 3.900 statslige arbejdspladser kræver en fælles arbejdsindsats på tværs af kommunegrænser, når der skal findes jobs til ægtefæller.

I alt 3.900 statslige arbejdspladser skal flyttes fra København og ud i landet. I Sønderjylland er der udsigt til 412 nye arbejdspladser – 392 i Sønderborg Kommune og 20 i Tønder Kommune, når NaturErhvervstyrelsen rykker ind.

Direktører og jobcenterchefer fra Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder har derfor sat sig sammen for at drøfte samarbejdsmulighederne. I forvejen eksisterer der et stærkt, strategisk samarbejde mellem jobcentrene på virksomhedsserviceområdet, og det samarbejde skal der naturligvis bygges videre på

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi både vil være i stand til at hjælpe NaturErhvervstyrelsen med at rekruttere kvalificerede medarbejdere og finde jobmuligheder til ægtefællerne til de medarbejdere, der vælger at flytte med deres arbejdsplads til Sønderjylland. Det kræver bare en målrettet indsats, siger formand for arbejdsmarkedsudvalget i Sønderborg Kommune, Jan Prokopek Jensen (S).

De fire kommuner ser alle en fordel i, at mange af de nuværende medarbejdere i NaturErhvervstyrelsen flytter med arbejdspladsen til det sønderjyske, da det både vil sikre en befolkningstilvækst, og nye medarbejderressourcer for områdets øvrige virksomheder i form af de medflyttende ægtefæller.

Både erfaringen og de første meldinger fra NaturErhvervstyrelsen peger dog i retning af, at der skal findes en række nye medarbejdere, og de fire jobcentre har besluttet at arbejde på at etablere et fælles opkvalificeringsforløb for ledige på tværs af kommunerne.

NaturErhvervstyrelsen flytter i 2017, men der er planer om at de første 100 arbejdspladser allerede flyttes i april 2016. Det skyldes at nogle af de medarbejdere, som ikke ønsker at flytte med arbejdspladsen til Sønderjylland, allerede er begyndt at finde nye jobs. I stedet for at rekruttere nye medarbejdere i København har NaturErhvervstyrelsen valgt at flytte arbejdspladserne og rekruttere direkte til de nye arbejdssteder i Tønder og Augustenborg.