Stormen på Dybbøl mindes

I dag mindes i Sønderborg 147 års dagen for slaget på Dybbøl med militær march gennem Sønderborg med både dansk og tysk deltagelse.

Dagens mindemarch i Sønderborg set fra luften.
Dagens mindemarch i Sønderborg set fra luften.

I år er der tysk fane i æreskommandoet og den tyske enhed deltager i marchen gennem byen sammen med de danske sergentelever.
Den tyske deltagelse har på forhånd vakt debat.

Mindedagen blev indledt allerede kl. 8 med flaghejsning ved Dybbøl Mølle som gennemføres af sergentelever og sortkrudtskytter i historiske uniformer.

Kransenedlægningen ved fællesgravene på Dybbøl Banke finder sted kl. 10.

I paradestyrken deltager Slesvigske Musikkorps, et dansk fanekommando, et dansk æreskommando med ca. 30 sergentelever fra Hærens Sergentskole, et tysk fanekommendo og et tysk ærekommando med en deling soldater fra den tyske sergentskole i Delitzsch.

Både tyske og danske soldater deltager

Den tyske ambassadør i Danmark dr. Christoph Jessen deltager og holder tale efter Garnisons-kommandant oberstløjtnant V. Ravn. Der bliver lagt kranse af, borgmester Aase Nyegaard og ambassadøren Slesvigske Musikkorps spiller "Slumre sødt i Slesvigs jord". Derefter lægges der kranse af danske og tyske soldater samt danske og tyske foreninger. De tyske soldater der lægger kranse sammen med de danske sergentelever kommer fra Sanitetsregiment 22 i Ahlen.

Efter kransenedlægningen marcherer paradestyrken, danske og tyske soldater, fra Dybbøl Ban-ke,gennem byen til kasernen, med Slesvigske Musikkorps i spidsen. Der marcheres ad ruten: Dyb-bøl Banke, Dybbøl Gade, Christian X bro, Jernbanegade, Perlegade, Store Rådhusgade, Chr. II gade, Slotsbakken, Sønder Havnegade og ad Gerlachsgade tilbage til kasernen

I aften er der mindegudstjeneste i Sct. Marie kirken kl. 19.