Støtte til Sønderborg som Kultur-hovedstad

Der bliver oprettet et nyt grænseoverskridende sekretariat for at sikre Sønderborg titlen som europæisk Kultur-hovedstad i 2017.

Sønderborg får 3,2 millioner kroner i støtte fra det såkaldte Interreg-udvalg - det er et dansk-tysk udvalg, der støtter grænseoverskridende projekter. Interreg-udvalget mener, at der skal tænkes i helt nye kultur-baner for at gøre Sønderborg og partnere til Europæisk Kulturhovedstad i 2017.

Stærkere samarbejde

Det grænseoverskridende sekretariat skal bemandes af personer fra de syv medvirkende kommuner nord og syd for grænsen. Sekretariatet skal koordinere de mange aktiviteter, der er forbundet med at være kandidat til at blive kulturhovedstad, og det skal udforme selve ansøgningen om at blive udpeget til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

- Det nye sekretariat er et meget konkret resultat af det arbejde, der allerede er gjort for Sønderborgs kandidatur. Det styrker Sønderborgs muligheder.  Vi er rigtig glade for tilsagnet og ser frem til et endnu stærkere samarbejdet mellem kommunerne nord og syd for grænsen, siger Aase Nyegaard, der er borgmester i Sønderborg Kommune.

Kulturel mangfoldighed

- Interreg-programmet støtter mange spændende initiativer. Kulturhovedstads-kandidaturet er med til at understrege, at her er der et område, der sprudler af kulturel mangfoldighed og er synlig på landkortet, siger Kristian Grønbæk Andersen, der er dansk formand for Interreg-udvalget. Videre fremhæver han,  at projektet kan drage nytte af et samarbejde med andre kulturbyer i Syddanmark - eksempelvis Odense og Ribe.

Den tyske formand Bogislav-Tessen von Gerlach tilføjer, at Sønderborgs kandidatur som kulturhovedstad vil bidrage til at skabe en fælles identitet i grænseregionen. Der vil opstå nye projekt-ideer og blivende netværk, som vil styrke det kulturelle samarbejde i hele regionen.