Succes: Afleverede 11,2 mio. dåser

Borgerne i Sønderborg Kommune afleverede sidste år 11,2 mio. tomme øl- og sodavandåser. Det tal kan EU-kommissionen bruge til et fælles retur-system.

Og successen fortsætter. Siden nytår er der afleveret 940.000 øl- og sodavandsdåser til genbrug. Langt de fleste indkøbt syd for grænsen, men også en del med dansk dåse-pant...

- Politisk er vi begejstrede

- Politisk er vi begejstrede. Vi skåner miljøet, siger borgmester Aase Nyegaard, Sønderborg. Og det giver overskud at håndtere dåserne: 200.000 kr. på et års salg af aluminium. En dåse vejer 14 gram. I alt er dåserne vejet til 156.480 kg sidste år i Sønderborg Kommune. Og genbrugs-aluminium bliver solgt til Tyskland.

EU-besøg i vente

Medlem af EU-parlamentet Anne E. Jensen er tovholder, når EU-kommissionen sender embedsfolk og politikere til Sønderborg for at høre om erfaringerne. EU kommissionen arbejder i øjeblikket med planer om et fælles dåsepant-system i EU - eller et fælles retursystem for tomme øl- og sodavandsdåser.

Fokus på to områder

Kommissionen vil bruge de næste to år til undersøgelser, siger Karsten Schøn, som er politisk assistent for Anne E. Jensen. Han kender Sønderborg ret godt, fordi han har været byrådsmedlem i byen.

- Vi havde og har fokus på især to europæiske områder, det dansk-tyske grænseland og det svensk-finske grænseland. Længst fremme i tankesættet synes Sønderborg at være, mener Karsten Schøn.

Ender ikke i naturen

Skiftende skatteministre har forsøgt at få indført pant på dåser, som købes i grænsebutikkerne. Men alle forsøg er kuldsejlet, så danskere stadig kan "eksportere" øl og sodavand - uden pant.

Argumentet for det danske ønske er bl.a. at mange af de tyske dåser ender i naturen. Det synes erfaringerne fra Sønderborg nu af modbevise...