Sygehus får styr på patienterne

Et nyt IT-system på sygehuset i Sønderborg skal forhindre, at patienterne bliver væk.

Det er indført på børneafdelingen, akut medicinsk visitationsafsnit og neurologisk afdeling.

Patienterne bliver registreret i systemet, når de kommer ind på sygehuset, hvorefter personalet kan følge dem gennem systemet. For eksempel om der er bestilt røntgen, laboratorieprøver og andre specialopgaver. Man kan også se, hvilke ansatte der har behandlet den enkelte patient.

De pårørende kan også hurtigt få besked om, hvad der sker med den enkelte patient.

Systemet kan integreres med en række andre hospitals-systemer.

Systemet er udviklet på Regionshospital Horsens i samarbejde med Cetrea, Trifork og Signaturgruppen.