Sygehuse sjusker med patientoplysninger

Personfølsomme oplysninger ligger og flyder på de sønderjyske sygehuse.

Det fremgår af en bedømmelse fra Den Danske Kvalitetsmodel, der har tjekket de tre sønderjyske sygehuse.

Sygehusene har en høj standard, men de dumper på en række områder. Derfor bliver de kun godkendt eller akkrediteret, som det kaldes, med bemærkninger.

Sygehusene i Sønderjylland er de første offentlige sygehus, der er blevet bedømt af Den Danske Kvalitetsmodel.

Kvalitetskontrollen omfatter en lang række tjek. De sønderjyske sygehuse dumper blandt andet på, at patientjournaler ligger og flyder.

Personfølsomme oplysninger

- I flere områder på de sønderjyske sygehuse blev det observeret, at personfølsomme data var frit tilgængelige for uvedkomne såsom patientjournaler, personalesager og whiteboards med personfølsomme data, hedder det i redegørelsen.

Kun privathospitalet Mølholm i Vejle er sluppet gennem nåleøjet uden anmærkninger.

Kong Christian X's Gigthospital i Gråsten er også godkendt med anmærkninger.

Den Danske Kvalitetsmodel er et omfattende kvalitetssystem, som skal skabe større patientsikkerhed og bedre patientforløb i hele sundhedsvæsenet.

Du finder bedømmelsen af sygehusene på Den Danske Kvalitetsmodels hjemmeside.