TV der bevæger dig

TV2 News: Sønderborg lukker

Ifølge TV2 News lukkes kasernen i Sønderborg sammen med Bülows Kaserne i Fredericia i forbindelse med et nyt forsvarsforlig. Derudover lukkes kasernen i Vordingborg delvist.

Det står samtidig klart, at Almegård Kaserne på Bornholm bevares.

Lukningerne finder sted i forbindelse med forhandlingerne om det nye forsvarsforlig, hvor der i alt skal findes besparelser på 2,7 milliarder kroner.

Forsvarschef Peter Bartram havde på forhånd peget på fem kaserner, som han mente ville kunne lukkes. Og han lod det så være op til politikerne at beslutte hvilke, der skulle siges farvel til.

Han pegede på Sønderborg, Haderslev, Bülows Kaserne i Fredericia, kasernen på Bornholm, samt enten Vordingborg eller Høvelte, som sine bud.