TV der bevæger dig

Ung skater får betinget dom efter Ring of Fire-ulykke

Retten frifinder Sønderborg Skateklub for ansvaret for, at syv personer blev forbrændt.

"Ring of Fire" er et show, hvor skatere springer gennem en brændende ring. Det gik galt under et show i Sønderborg sidste år.

En 21-årig mand fra Sønderborg blev til middag dømt ansvarlig for ulykken under et skateshow i maj 2017.

Her blev syv personer, heraf seks børn, forbrændt under den såkaldte ”Ring of Fire”, og retten idømte ham 14 dages betinget fængsel for uagtsom legemsbeskadigelse. Desuden overtrådte han beredskabsloven.

Den 21-årige mand arbejdede frivilligt for Sønderborg Skateklub. Under showet hældte han den brændbare væske ethanol på den brandvarme ring. Derefter blussede ilden op, og de syv personer på stedet blev forbrændt. Flere vil få varige mén.

Klubben er frifundet

Derimod har Retten i Sønderborg frifundet Sønderborg Skateklub, som var tiltalt for at overtræde arbejdsmiljøloven.

Frifindelsen begrundes med, at det ikke er skateklubben, men Sønderborg Kommune, der stod som arrangør. Og det er arrangøren, der har det overordnede ansvar for sikkerheden.

Desuden mener retten ikke, at skateklubben kan siges at være arbejdsgiver for den unge mand.  

Ingen kommentarer

Hverken den dømte mand eller klubben vil udtale sig om sagen. Formanden for klubben, Jacob G. Christensen, siger til TV SYD, at han ikke udtales sig, før ankefristen er overskredet. 

Mest sete på tvsyd.dk