TV der bevæger dig

V: Vi vil have et lokalt kreditinstitut

Venstres byrådsgruppe i Sønderborg foreslår at Sønderborg Kommune opretter sit helt eget realkreditinstitut

Et lokalt forankret realkreditinstitut er et svar på affolkningen i dele af kommunen, mener Peter Hansen, Venstre i Sønderborg.

Det har igennem lang tid været svært at få realkredit-finansiering til køb af fast ejendom i dele af kommunen. Denne kendsgerning har været med til at forstærke den negative prisdannelse samt lagt et øget pres på fraflytning fra kommunens yderområder.

Det skriver Venstre i Sønderborg i en pressemeddelelse.

- Det er vigtigt for kommunen, at der ikke diskrimineres i forhold til, hvor i kommunen man ønsker at bo, står der videre.

Der er behov for at gentænke realinstitut-tanken. Lovgiver har imidlertid gjort det meget svært, at lave et sådant traditionelt institut. Lovgiver beskytter de store selskaber, mener Venstre i Sønderborg.

Partiet foreslår nu, at man undersøger muligheden for at lave ?Sønderborg Kommunes realkreditselskab?.

Den juridiske form undersøges.

Selskabet stiftes af virksomheder og fonde i Sønderborg kommune.

Finansieringsgrundlaget tænkes tilvejebragt ved indskud og udstedelse af obligationer til ejerkredsen i selskabet.

- Vi ved godt at der er mange udfordringer inden vi er i mål med vort forslag. Men hvis ikke vi begynder at tænke utraditionelt og anviser andre måder, så tror jeg vi stille og roligt får affolket store dele af vores kommune, siger politisk ordfører for Venstres byrådsgruppe Peter Hansen.

 

Venstre fremsætter følgende beslutningsforslag på byrådsmødet den 4. marts:

Byrådet beslutter at økonomi udvalget undersøger mulighederne for at etablere et realkredit selskab med kommunal deltagelse og lokal forankring.
Mest sete på tvsyd.dk