TV der bevæger dig

Vil undersøge havbund mellem Als og Fyn

Blød havbund mellem Als og Fyn kan forhindre eller fordyre en bro mellem de to landsdele. Nu vil Region Syddanmark og kommunerne lave en screening af forholdene på to mulige placeringer af en bro.

Kommunerne Faaborg-Midtfyn og Sønderborg og regionen er enige om at få lavet en undersøgelse af havbunden. Men sådan en undersøgelse koster ca. 10 mio. kr., lyder et skøn.

Nu er Rambøll kommet med et billigere tilbud - ca. 225.000 kr. - for en kortlægning af havbunden.

- Denne undersøgelse giver ikke det endelige svar, siger Stephanie Lose, (V), formand for Udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark. Men vi finder ud af, om projektet har fast grund under fødderne eller ej. Hvis det viser sig, at Fyn-Als er god nok på bunden, vil vi gå videre og bruge landstrafik-modellen til at regne på, hvor mange der vil bruge en fast forbindelse. Det er afgørende for at realisere ideen og dermed få skabt den mobilitet, der kan binde regionens erhverv og borgere sammen.

Borgmestrene i de to kommuner glæder sig:

- Resultaterne af undersøgelsen er afgørende for projektet og skulle gerne bringe os nærmere målet, siger Christian Thygesen fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Vi ved, at projekter som dette tager tid, så mens vi afventer trafikanalysen, er det fint, at vi bruger ventetiden til at få screenet havbunden, så vi kan blive endnu klogere på forudsætningerne for projektet, siger Erik Lauritzen fra Sønderborg.