TV der bevæger dig

Vinylklorid: Så farlig er giften, der er fundet i vandet på Nordals

Region Syddanmark har indført badeforbud ved Himmark Strand på Als efter fund af vinylklorid. Stoffet kan give en sjælden leverkræft.

Der er badeforbud på denne strækning på Himmark Strand på Nordals efter fund af det giftige stof vinylklorid. Foto: Google Maps / Grafik: Simon Svanes Jensen

Region Syddanmark udvider torsdag restriktioner på to strækninger af stranden på det nordlige Als efter fund af farlige mængder af stoffet vinylklorid.

Forureningen stammer fra lossepladsen ved Himmark Strand, hvor Danfoss i perioden fra 1950 til 1967 deponerede affald fra virksomhedens produktion.

Bliv klogere på vinylklorid:

  • Vinylklorid er et farveløst, brændbart, giftigt og meget kræftfremkaldende stof.
  • Høje koncentrationer kan føre til en sjælden form for leverkræft ved navn angiosarkom.
  • Man kan støde på vinylklorid i både flydende og gasform. Derfor kan man blive udsat for det ved henholdsvis indtagelse og indånding, alt efter hvilken form det har.
  • Stoffet er især kendt i plastindustrien og anvendes til fremstilling af såkaldt PVC-plast, der kan bruges i alt fra tagrender til medicinsk udstyr. PVC produceres ikke i Danmark.
  • Når vinylklorid er blevet fundet i usunde mængder i dansk natur, stammer det ofte fra dens brug i forbindelse med nedbrydning af klorerede opløsningsmidler.
  • Det er eksempelvis tilfældet ved Grindstedværket, ligesom det er set på renseri-grunde i forbindelse med metrobyggeriet.
  • Fordi stoffet er så giftigt, er den tilladte mængde sat til 0,05 mikrogram per liter.

Kilder: DR, PVC-informationsrådet, Billund Kommune, Lægehåndbogen

 

Mest sete på tvsyd.dk