Forskellige spejdere samles i fælles lejr

Der er både grønne og blå uniformer, både piger og drenge, danskere og udlændinge, når Spejdernes Lejr løber af stablen i uge 30.

Mangfoldighed og forskellighed med samtidig fællesskab og samhørighed. Spejdernes Lejr på Kær Vestermark i Sønderborg er et sammensurium af forskellige mennesker, som alle har ét til fælles: De er spejdere.

For anden gang har fem af landets spejderkorps samlet deres sommerlejr. Med på lejren er Dansk Spejderkorps Sydslesvig, Danske Baptisters Spejderkorps, De Grønne Pigespejdere, Det Danske Spejderkorps og KFUM-spejderne Danmark.

De fem korps er ens på visse punkter, men de adskiller sig også fra hinanden. De Grønne Pigespejdere er som navnet antyder kun for piger og kvinder. KFUM er både for han- og hunkøn. Flere korps er tilknyttet Folkekirken, men det gælder ikke for Det Danske Spejderkorps. Baptistspejderne er tilknyttet en baptistmenighed. 

Det Sydslesvigske Spejderkorps hører officielt til det tyske fællesråd, men er også repræsenteret i det danske fællesråd og anerkendes også som et af de danske spejderkorps grundet tilhørsforholdet til det danske mindretal i Tyskland.

Fælles for alle fem korps er, at spejderarbejdet er frivilligt arbejde, og tilsammen har de fem korps, ifølge deres egne opgørelser, flere end 68.000 medlemmer i alle aldre.