Spejdere skal lære skralde-spansk

80 lokale spejdere fra Sønderborg skal være affalds-ambassadører på kæmpelejren til sommer. De 40.000 deltagere ventes at producere 500 tons affald, som skal sorteres.

Det første af fire hold har været på kursus i affaldssortering. Så de lærte, at brugte pizza-bakker ikke må komme i pap-containeren. Når der er madrester i, kan materialet ikke genbruges.

Sønderborg Forsyning har tilbudt at stå for uddannelsen. Den omfatter en rundtur på genbrugspladsen og spil, hvor de unge affaldsambassadører lærer, hvilke regler der skal gælde på lejren.

Det er nemlig ikke de samme, som gælder hjemme i Sønderborg. F.eks. må deltagerne på Spejdernes Lejr gerne komme mælkekartoner i genbrug. Det må borgerne i Sønderborg ikke, fordi der er plastdele og folie.

- Overordnet gælder det om at få os alle til at genbruge til gavn for bæredygtigheden, siger  Martin Odmand Jørgensen fra Sønderborg Forsyning. Helt små ting kan betyde meget. For eksempel vejer paprørene fra vores wc-ruller kun 6 gram stykket, men alene i Sønderborg - hvis alle samlede dem, ville det blive til 25 ton pap til genbrug om året.

Spejdernes Lejr foregår fra 22. til 30. juli.