Farlig tarmbakterie spreder sig på hospitalerne

Trods øget opmærksomhed på hospitalsinfektioner stiger antallet af infektioner. Antibiotika virker ikke længere på farlige bakterier, der kan forårsage blodforgiftninger, advarer overlæge.

Omkring 20.000 patienter bliver årligt smittet med infektioner på sygehusene i Region Syddanmark, og omkring 500 af dem dør. Derfor har TV SYD i foråret haft fokus på hospitalsinfektioner og sygehyshygiejne.

Nu advarer en overlæge fra Statens Seruminstitut om, at antallet af infektioner kan stige yderligere, skriver Ingeniøren.

Det er de såkaldte vancomycin-resistente enterokokker (VRE), der ses en stigning af i både Danmark og flere af vores nabolande som Sverige, Tyskland og Holland. Udviklingen er alvorlig, fordi netop vancomycin i dag er den primære behandling af alvorlige infektioner med antibiotikaresistente enterokokker, der kan give hjerteklapbetændelse og andre former for blodforgiftning.

Der er få behandlingsmuligheder, og udviklingen bekymrer Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

- Vi står med en alvorlig problemstilling, fordi infektionerne kan være virkelig farlige for særligt ældre og i forvejen svækkede patienter. Så det er vigtigt at bekæmpe spredningen, siger overlæge Robert Skov, områdechef for Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne på Statens Serum Institut, til Ingeniøren.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at behandle raske bærere af bakterien, fortæller han.

Statens Serum Institut fik indberetninger om 54 tilfælde i 2012 og hele 248 året efter. Samme år afslørede screeninger yderligere 168 tilfælde af bakterien hos patienter, der endnu ikke viste tegn på infektion.

Robert Skov er ikke i tvivl om, at bedre efterlevelse af de infektionshygiejniske retningslinjer på hospitalerne - herunder bedre håndhygiejne - vil kunne mindske spredningen.

- Så nu overvejer vi sammen med Sundhedsstyrelsen, de praktiserende læger og sundhedsklinikkerne, om vi skal ændre de infektionshygiejniske retningslinjer, så der bliver fokuseret mere på bekæmpelse af VRE-spredning, siger han.

I forlængelse af TV SYDs "Stop smitten"-kampagne arbejder Region Syddanmark også aktuelt med tiltag, der skal nedbringe risikoen for infektioner.

Se Ingeniørens artikel om tarmbakterier her