Kun rengøring kan forhindre død og invaliditet

Hvor svært kan det være, spørger regionsrådsmedlem Vibeke Syppli Enrum, Enhedslisten. Hun er træt af bortforklaringer om beskidte sygehuse, der gør patienterne mere syge. Den indlysende løsning er alene at gøre mere rent.

- Mere rengøring. Og bedre rengøring på Region Syddanmarks sygehuse. Så enkel er løsningen på det problem, som er blevet afdækket de seneste dage i medierne. Såkaldt rengjorte hospitalssenge er overhovedet ikke rengjorte. De er ifølge medierne så beskidte og fyldt med bakterier, at patienter risikerer at blive mere syge efter indlæggelsen på et sygehus end før, de blev indlagt, siger Vibeke Syppli Enrum.

Hun mener ikke, at der er brug for flere undersøgelser, som formanden for Region Syddanmarks sundhedsudvalg, Poul-Erik Svendsen (S), har foreslået.

- I årevis er der blevet skåret ned. Det kaldes effektivisering. To procents effektivisering om året for at spare op til det nye supersygehus. Mindst. Og Region Syddanmark har i årevis pralet af at være bedst til at effektivisere, betoner Vibeke Syppli Enrum.

Skønsmæssigt bliver 20.000 patienter hvert år ramt af infektioner på sygehusene på Fyn og i Sydjylland. Det fører i flere hundrede tilfælde til både til invaliditet og død.

- Det vil koste nogle penge at gøre mere rent. Men det koster endnu mere at lade være. I penge. Men endnu mere for de patienter, det går ud over, noterer Vibeke Syppli Enrum.

Region Syddanmark har Dansk Servicerådgivning til at tjekke rengøringen på sygehusene. 92-97 procent af de rengjorte lokaler lever op til den rengøringsstandard, som anvendes i Danmark, mener firmaet.

Imidlertid er kontrollen alene baseret på, at kontrollanterne kigger sig omkring. Der bliver ikke taget bakteriologiske prøver.