For mange bakterier på sygehussengene

Mere end hver anden seng på de syd- og sønderjyske sygehuse er ikke rene nok i forhold til sygehusverdenens egne vejledende grænseværdier. Det afslører en undersøgelse foretaget af TV SYD.

TV SYD har undersøgt de rengjorte senge på fem syd- og sønderjyske sygehuse, og resultatet taler sit eget tydelige sprog. Mere end hver anden seng overskred de vejledende grænseværdier for god rengøringsstandard.

Mellem fem og ni rengjorte senge blev undersøgt på hvert af de følgende fem sygehuse:

Sygehus Lillebælt Vejle

Sygehus Lillebælt Kolding

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Sygehus Sønderjylland Aabenraa

Sygehus Sønderjylland Sønderborg

For at kunne lave troværdige undersøgelser af sengenes rengøringstandard, ankom vi uanmeldt til sygehusene og foretog vores undersøgelser uden at orientere ledelsen.

Eksperterne anbefaler af hensyn til infektionsrisikoen, at den såkaldte ATP-værdi på en seng skal være under 50. Og at der maksimalt er 2,5 bakteriekolonier per kvadratcentimeter på overfladen af en seng.

Vi tog tre ATP-prøver og tre bakterieprøver på hver seng. Een ATP-prøve på hver sengegavl og een på sidegelænderet til højre for patienten. Lige ved siden af de tre ATP-prøvesteder, lavede vi tre bakterie-målinger.

Det viste sig hurtigt, at mange af de senge, vi undersøgte, havde ATP-værdier, der var over 50. Og adskillige af sengene havde ATP-værdier, der var både fire, fem og seks gange over grænseværdien på 50.

De høje ATP-værdier afspejlede sig også i det overordnede resultat af undersøgelsen.

- På Sygehus Lillebælt Vejle var 88 % af de undersøgte senge over grænseværdien i mindst een af de tre ATP-målinger på hver seng.

- På Sygehus Lillebælt Kolding var 66 % af sengene over grænseværdien

- På Sydvestjysk Sygehus Esbjerg overskred 60 % grænseværdien.

- På Sygehus Sønderjylland Aabenraa var det 71 %

- Og 66 % af sengene lå over grænseværdien på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg

I gennemsnit overskred således 72 procent af sengene ATP-grænseværdien på de fem sygehuse.

Resultatet af vores bakteriemålinger viste også mange klare overskridelser af grænseværdien på maksimalt 2,5 bakteriekolonier per kvadratcentimeter.

- På Sygehus Lillebælt Vejle var 33 % af de undersøgte senge over grænseværdien i mindst een af de tre bakterie-målinger på hver seng.

- På Sygehus Lillebælt Kolding var 33 % af sengene over grænseværdien

- På Sydvestjysk Sygehus Esbjerg overskred 80 % grænseværdien.

- På Sygehus Sønderjylland Aabenraa var det 60 %.

- Og 100 % af sengene lå over grænseværdien på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg

I gennemsnit overskred således 54 procent af sengene bakterie-grænseværdien på de fem sygehuse. Og i gennemsnit 72 % af sengene overskred ATP-grænseværdien.

FAKTA

Sengenes rengøringsstandard blev undersøgt med to målemetoder:

Såkaldte ATP-målinger og målinger med bakterieplader.

Standarden for hvor rent, der skal være på de danske sygehuse er synlig renhed - senge, borde og lokaler skal altså blot fremstå synligt rene.

Men i Dansk Standard 2451-10 er der også vejledende grænseværdier, der sætter målbare standarder for rengøringen på sygehusene. Eksperterne har ligeledes fastsat vejledende grænseværdier for sengenes rengøringsstandard. Her er der grænseværdier for både ATP-tallet på senge og grænseværdier for hvor mange bakterier, der må være på en seng.

ATP-værdien viser omfanget af organisk materiale, som kan være bakterier, men som ikke nødvendigvis er det. Det kan også være for eksempel hudskæl, spyt eller kafferester.

Bakterie-prøverne afslører antallet af bakterier på teststederne, men de siger ikke noget om hvorvidt, der er tale om stafylokok-bakterier eller andre aggressive bakterier, der kan give infektioner.

Men ifølge eksperter er både ATP- og bakteriemålinger over grænseværdien faresignaler om højere risiko for, at der også findes smittefarlige bakterier på sengen.

Læs mere om TV SYDs undersøgelse her

Se mere og tilmeld dig høringen på www.tvsyd.dk/stopsmitten