Stop smitten: Jeg kan ikke se bakterier

Ser det rent ud, så er det rent. Det siger Region Syddanmark og to standarder for rengøring og hygiejne på danske sygehuse. Kontrollen på sygehusene er rent visuel.

Region Syddanmark slår på, at 92-97 procent af sygehusstuer opfylder kravene i to standarder. Et tal, der er i "skarp kontrast" til TV SYD undersøgelser.

Dansk Servicerådgivning er i gang med en omfattende kontrol af regionens sygehus. Men kontrollen består udelukkende af en "visuel kontrol".

- Jeg kan ikke se bakterier, siger konsulent Pernille Beck til TV SYD.

Hun forklarer, at hun følger to bestemte standarder - Ds/2451-10 og DS/INSTA 800. De bygger kun på, hvad man kan se. Der indgør ingen bakterie-prøver i kontrollen.

- Jeg vælger selv, hvilke lokaler jeg vil undersøge, forklarer hun. Og i lokalet ser jeg på alle objekter - på gulv, vægge og loft. Jeg ser efter støv, affald og human-biologiske efterladenskaber.

Det sidste er bl.a. blod, afføring, opkast og urin.

Hygiejne-standarden indeholder 10 kritiske risikopunkter. Hvis der findes bare én af de ti ting, så afvises lokalet som urent.

Kontrollen er rent visuel - eventuelt med en finger hen over f.eks. en dørkarm.

Pernille Beck erkender, at kontrollen ikke omfatter bakterie-prøver, som den ATP-måling, som TV SYD har brugt.

- Der er gode og onde bakterier. Og jeg kan jo ikke se bakterier. Men omvendt kan ATP-målingen heller ikke kende forskel på de "gode" og de "onde" bakterier.

Pernille Beck siger til TV SYD, at hun selv vil være helt tryg ved at lade sig indlægge på en sygehusstue, som er godkendt med den visuelle kontrol.