Stop smitten: Region til modangreb

Region Syddanmark oplyser, at over 90 pct. af sygestuerne lever op til den rengøringsstandard, som bruges i Danmark. Kontrollerne står i skarp kontrast til TV SYD-journalisternes undersøgelse, skriver sundhedsdirektør Jens Elkjær.

- Vi har besluttet, at et uafhængigt firma med særlige kompetencer på dette område kontrollerer rengøringen på sygehusene, og de er netop ved at være færdige med deres undersøgelser, skriver sundhedsdirektøren i en pressemeddelelse.

- Vi har tillid til, at resultaterne af den eksterne kontrol giver et reelt billede af rengøringsstandarden på vore sygehuse. Standarden er jo udtryk for, hvad kloge eksperter opfatter som det rigtige niveau for en forsvarlig hygiejne.

Ifølge Regions Syddanmarks redegørelse viser viser kontrollerne, at 92 - 97 procent af de rengjorte lokaler lever op til den rengøringsstandard, som anvendes i Danmark

- Det betyder ikke, at vi i Region Syddanmark afviser, at journalisternes målemetode kan bruges til noget - selvom der ikke er en sikker sammenhæng mellem udslag på muligt biologisk materiale og omfanget af infektioner. Vi laver faktisk allerede en række forsøg med, hvad metoden kan anvendes til.

Der har været problemer:

Det eksterne firma - Dansk Servicerådgivning - foretog i foråret 2013 undersøgelser, der ikke viste tilfredsstillende resultater, skriver regionen. Derfor valgte regionsrådet i efteråret, at der fremover gennemføres to eksterne kontroller om året, og den igangværende undersøgelse er en del af denne aftale. Undersøgelserne er ind til videre foretaget på alle sygehuse på nær Kolding, Give, Haderslev og Tønder.

- Vi har valgt at følge en anerkendt rengøringsstandard, og det er den, vi forholder os til. Vi vil ikke uden videre standardisere brugen af eksempelvis ATP-målere, som TV SYD har benyttet, før vi ved, hvilken effekt brugen af måleren har på infektionstallene, forklarer Jens Elkjær.

Regionen har ligesom resten af landets sygehuse fokus på infektioner.

Ca. 20.000 patienter får en infekition under indlæggelse på et af sygehusene i Region Syddanmark.

- Mere rengøring koster ingenting i forhold til de økonomiske udgifter, som infektionerne medfører og ikke mindst de menneskelige omkostninger, det har. Så hvis vi kunne halvere antallet af infektioner ved blot at gøre mere rent, så gjorde vi naturligvis det, forklarer Jens Elkjær.