TV SYD siger Stop smitten

Hvert år får omkring 20.000 borgere i Region Syddanmark en infektion, når de er på hospitalet. Det svarer til 10 procent af alle patienter. Og omkring 500 patienter i Region Sydddanmark dør årligt af de infektioner, de får, mens de er indlagt.

Infektioner på sygehusene har i årtier været et stort og stædigt problem, men eksperter vurderer nu, at halvdelen af de mange infektioner og dødsfald kan undgåes, hvis primært hygiejnen og rengøringsstandarden bliver bedre.

Det vil i Region Syddanmark sige, at 10.000 borgere færre hvert år ville få en infektion på sygehusene, hvis standarden for hygiejne og rengøring blev hævet tilstrækkeligt.

På TV SYD vil vi gerne bidrage til, at det sker.

Derfor siger vi "Stop smitten".

Fra den 27. marts og frem sætter vi fokus på udfordringen med hospitalsinfektioner - og ikke mindst på, hvad der kan gøres for at langt færre syd- og sønderjyder end i dag bliver ramt.

For at anvise mulige løsninger på problemet, har vi besøgt sygehuse i ind- og udland, der har fundet måder til at reducere infektionerne markant.

Og vores dækning kulminerer med en høring torsdag den 3. april. Her spørger vi de ansvarlige, hvad de vil gøre for at sikre, at langt færre bliver ofre for infektioner.

Vi har samtidig lavet vores egen undersøgelse af rengøringsstandarden på sygehusene i Syd- og Sønderjylland. Det har vi gjort for at bidrage til afklaringen af, hvor stor plads, der er til forbedringer.

Se mere og tilmeld dig høringen på www.tvsyd.dk/stopsmitten