Brand i Fredericia slår landbrugspakken ud af kurs

Branden på Fredericia Havn sendte så meget kvælstof ud i Lillebælt, at landbrugspakken, som vedtages i dag, er slået ud af kurs.

Danmarks Naturfredningsforening kalder branden en miljøkatastrofe på grund af de store mængder palmeolie, der kom ud i bæltet i forbindelse med branden.

- Det her er en miljøkatastrofe. Jeg mindes ikke, at jeg har hørt om en enkeltbegivenhed, hvor der er udledt mere på en gang. Vi risikerer, at der kommer iltsvind i området, og at det medfører fiskedød. Når vi har sådan en miljøkatastrofe, der kommer oven i en minister, der vil åbne op for, at der de første år bliver udledt mere kvælstof, så står vi en situation, hvor vi ikke kan vide, hvilken belastning det kan få, siger seniorrådgiver Lisbet Ogstrup, Danmarks Naturfredningsforening til Metroexpress.

Det vides ikke præcist, hvor meget kvælstof, der løb ud i Lillebælt. Der kunne være 10.000 tons flydende olie i siloen, oplyser direktør Sven Høgh Andersen fra Dangødning.

En del af den flydende gødning blev spredt på landjorden eller opsamlet i anlæg på havnen.  

Vi risikerer, at der kommer iltsvind i området, og at det medfører fiskedød.

Den landbrugspakke, som Folketinget vedtager i dag, regner med en årlig udledning på 57.000 tons kvælstof. Den massive udledning efter branden skal lægges oveni det tal – og ifølge Danmarks Naturfredningsforening betyder det, at landbrugspakken kan bliver slået ud af kurs, skriver Metroexpress.

Professor i marinbiodiversitet på Aarhus Universitet, Stiig Markager, kender ikke til større danske sager:

 - Jeg har aldrig hørt om et enkelt udslip af større omfang, siger han til metroxpress.