Fredericia Kommune frygter større forurening af Lillebælt

Større mængder af det kvælstofholdige produkt urea kan være løbet ud i Lillebælt, viser undersøgelser.

I forbindelse med branden hos Dan Gødning på Fredericia Havn den 3. februar kan der være sket så stort et udslip af urea, så der er en overhængende fare for en miljøskade, der kan have væsentlige negative konsekvenser for havmiljøet. Det oplyser Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

Urea er et kvælstofholdigt produkt, der bliver brugt i forbindelse med fremstillingen af den flydende plantegødning, der var i de tanke, der kollapsende hos Dan Gødning.

-Vi har kontakt med Miljøstyrelsen og såfremt der er en overhængende fare for en miljøskade, er det Miljøstyrelsen, der vil håndtere sagens videre forløb og sikre, at de ansvarlige for miljøskaden drages til ansvar, siger Mogens Bak Hansen, der er direktør for Vækst i Fredericia Kommune.

Ifølge Fredericia Kommune er Miljøstyrelsen dog endnu ikke færdige med at vurdere omfanget af skaderne på vandmiljøet.

På landsiden bliver konsekvenserne af branden også fortsat undersøgt. Fredericia Kommune har varslet et undersøgelsespåbud til  Dan Gødning og Nagro A/S.  Det betyder, at virksomhederne skal undersøge, om der også er sket en jordforurening.

De store mængder palmeolie der slap ud ved branden, bliver ikke vurderet til at udgøre nogen miljørisiko. Hovedparten er ifølge kommunen skyllet op på kysterne.

Politiet er fortsat i gang med at undersøge årsagen til branden.