TV der bevæger dig

Gødningssilo var overfyldt før brand

Der var angiveligt 2.000 kubikmeter gødning for meget i den kæmpetank, der i februar kollapsede og forårsagede en kæmpebrand på havnen i Fredericia.

Sådan ser det ud efter branden på havnen i Fredericia den 4. februar 2016. Foto: Kim Gram, TV SYD

Siden kollapset og den efterfølgende storbrand hos Dan Gødning d. 3. februar har politiet forsøgt at efterforske årsagen til ulykken, der medførte omfattende ødelæggelser og forurening af området ved Fredericia Havn. Flere kilder med kendskab til forholdene på virksomheden har over for TV SYD antydet, at gødningstanken var overfyldt, og at det kan være en stærk medvirkende årsag til kollapset.

Det teori bekræftes nu af Sydøstjyllands Politi, der har beregnet, at der var mellem 9.500 og 9.800 kubikmeter flydende gødning i tanken, da den kollapsede. Ifølge Dan Gødnings miljøgodkendelse må tanken blot indeholde 10.000 kubikmeter vand, og da vand har en noget lavere massefylde end flydende gødning, svarer det til, at der måtte være cirka 7.500 kubikmeter flydende gødning i tanken. Dermed tyder meget på, at var tanken overfyldt med omkring 2.000 kubikmeter.

Vores beregninger er lavet ud fra det kendte indhold i tanken, før indlodsning fra et skib i havnen begyndte, og hvor meget, der nåede at blive lodset. Derfor er vi ret sikre på, at beregningerne er korrekte.

- Vores beregninger er lavet ud fra det kendte indhold i tanken, før lodsningen fra et skib i havnen begyndte, og hvor meget, der nået at blive lodset. Derfor er vi ret sikre på, at beregningerne er korrekte, siger Peter Balsgaard, der er leder af lokalpolitiet i Fredericia, til TV SYD.

Nu skal den videre efterforskning så vise, om mængden af gødning i tanken også var den direkte årsag til, at den kollapsede.

- Vi har indsamlet det bevismateriale fra ulykkesstedet, vi skal bruge. De sektioner fra tanken, hvor bruddet skete, har vi sendt til undersøgelse på Teknologisk Institut i Århus. Vi forventer svar på, hvorfor kollapset skete, efter sommerferien, siger Peter Balsgaard.

Først herefter vil politiet undersøge, om Dan Gødning har brudt miljøgodkendelsen.

Fakta om Dan Gødning

I alt har der været 22 små og store lagertanke på området med en samlet tankkapacitet på 63.000 m3. De største tanke rummede 10.000 m3 og havde en højde på 17 meter og en diameter på 29 meter. Tankanlægget blev etableret omkring 1970 af virksomheden OK A/S, der brugte anlægget til at opbevare olie og benzin.
Siden er anlægget blevet om- og udbygget, og Dan Gødning har primært brugt tankene til at opbevare henholdsvis Urea Ammonium Nitrat, Ammonium Thio Sulfat og palmeolie.(Kilde: Beredskabet)