TV der bevæger dig

Miljøstyrelsen vil lempe krav til kemikalievirksomheder

De regler der i dag tvinger kemikalievirksomheder som Dan Gødning til en miljøgodkendelse, er på vej til at blive lempet. Det bekymrer i Fredericia.

02:18

De udbrændte tanke på Fredericia Havn. Foto: Claes Adel, TV SYD

1 af 2

Et forslag fra Miljøstyrelsen, der lige nu er i høring i landets kommuner, kan medføre at en lang række kemikalievirksomheder fremover bliver mødt mindre kontrol fra myndighederne. En lempelse, der vækker stor bekymring i Fredericia.

00:35

Kenny Brunn Olsen, næstfmd. teknik og Miljøudvalget, Venstre, Fredericia, arbejder for at en fjernelse af Miljøgodkendelser ikke bliver vedtaget

Luk video

- For os der har haft ulykken tæt på giver det ingen mening, at man overhovedet overvejer at indføre mindre kontrol af den slags virksomheder, forklarer Kenny Bruun Olsen, der sidder i Fredericia Kommunes miljø og teknikudvalg for Venstre til TV SYD.

Lettere for virksomheder

Regerings plan med at lempe reglerne er at gøre processen omkring miljøgodkendelse mindre bureaukratiske.

- Ideen er at gøre det nemmere og mere enkelt for virksomheder og kommuner, men med baggrund i de meldinger, som vi nu får fra kommunerne, så er det klart, vi giver det her et ekstra tjek, siger Venstres miljøordfører, Erling Bonnesen til TV2. 

Hvis man ikke har noget miljøtilsyn og klare regler for de her virksomheder, så har beredskabet ingen anelse om, hvad pokker der befinder sig inde på grunden, når en brand skal slukkes.

I Fredericia vil lempelsen ifølge et notat fra kommunen berøre mindst ti af byens virksomheder, der vil blive underlagt en mere lempelig kontrol. Flere af dem opbevarer og håndterer kemikalier, der er brandfarlige ætsende eller miljøfarlige. De virksomheder vil med de regler kunne slippe med miljøtilsyn fra kommunen hvert 6. år frem for nuværende regler, der siger hvert 3 år.

- Jeg er nervøs for borgerens sikkerhed. Hvis man ikke har noget miljøtilsyn og klare regler for de her virksomheder, så har beredskabet ingen anelse om, hvad pokker der befinder sig inde på grunden, når en brand skal slukkes, siger Christian Bro formand, Miljø- og Teknikudv., soc.dem., Fredericia Byråd til TV SYD.

00:49

Christian Bro, fmd., Teknik- og Miljøudvalget, Soc.dem., Fredericia Kommune

Luk video

 

Flere andre kommuner i Syd- og Sønderjylland arbejder lige nu på deres høringsvar, som Miljøstyrelsen skal have senest 25. april. Herefter er håbet, at de nye regler skal træde i kraft 1. juli.
 

Mest sete på tvsyd.dk