Professor: Landbrug skal redde hav-miljø

Den eneste måde, man kan redde havmiljøet efter storbranden i Fredericia, er at få landbruget til at udlede mindre kvælstof.

Professor Stiig Markager, Aarhus Universitet, har i et notat til Fredericia Kommune noteret, at de ca. 5000 tons kvælstof, som blev udledt i Lillebælt ved branden på havnen 3. februar, svarer til halvanden gang den mængde, som landbruget skulle mindske udledningen med i år.

- Den eneste mulighed, man har for at reducere kvælstoffet i havet, er, at reducerer udledningen fra land, siger Stiig Markager til TV SYD. En måde ville være at kompensere landmændene, så de bruger mindre kvælstof. En løsning, der ikke har blivende karakter og der er heller ikke store konsekvenser ved at etablere det.

Det skønnes, at en sådan reduktion af landbrugs forbrug af gødning vil kunne koste helt op til 1,5 milliard kroner.

Professoren skriver i sit notat, at den massive udledning ved branden betyder uklart vand, iltsvind, øge plantevækst (f.eks. ålegræs). Men på grund af strøm og vindforhold er det svært at vise, hvor kvælstoffet giver problemer.

Hans Kristian Skibby, Dansk Folkeparti, er ikke tilhænger af løsningen:

 - Det er ikke en løsningsmodel der ligger højt på min dagsorden. Det er langt fra noget jeg kan se fornuften i. Det er voldsomt at lave en milliard investering i landbruget, når vi ikke ved hvor i landet skaden er sket, siger han til TV SYD.