Storken er landet - rederne gjort klar i sidste øjeblik

Forårsbebuderen over dem alle er kommet til Danmark, selvom det ifølge kalenderen end ikke er forår. Flere trækkende storke er set i Danmark. Og søndag landede en stork blot en halv time efter, at reden blev gjort klar.

Lørdag den 12. februar er de første storke set i Danmark. 

Og søndag middag, kort efter reden i Broderup var gjort klar til brug af medlemmer fra foreningen Storkene.dk, landede der igen en stork i reden.

- Det er fantastisk og helt vildt, siger Jesper Leegaard fra foreningen. Han var med til at klargøre reden søndag formiddag og fortsætter:

- Det er godt nok tidligt og uden at have tjekket det, så må det være det tidligste tidspunkt, at storken er landet i Danmark på.

Rekordtidlig ankomst

Det er som nævnt overordentligt tidligt, at de første storke har indfundet sig i Danmark. I 2021 blev den første stork observeret den 22. februar på Amager, og den 1. marts landende den første stork i Sønderjylland.

- Der er tale om storke, som har opholdt sig i det sydvestlige Europa, og som trækker mod nord, så snart vejret er gunstigt, og vinden kommer fra sydvest. 

- De sidste par uger har man observeret en del storke lige syd for grænsen, fortæller Hans Skov fra storkeforeningen.

Hvem, hvad, hvor: Her er historien om de fire storkepar fra 2021 - de alle tilbage hvis de kan

Broderup: To ikke-ringmærkede storke slog sig i april sidste år ned i reden. Parret har fået hanstorkene Findus og Loui og hunstorkene Bella og Simba. Eksperterne regner med, at hunstorken er den samme, som lå med en tysk mage og rugede på et æg i samme rede i nogle uger i 2020. Parret forlod siden reden og det uklækkede æg. Det er familien Jacobsen, der har givet ungerne navne efter årets kattekillingekuld. De voksne storke kalder familien Hr. og Fru Stork. Simba og Findus har får påmonteret GPS-trackere på ryggen, så man via AnimalTracker kan følge deres flyvetur sydpå i vinterhiet.

Smedager: Clyde og den tyske hunstork Connie fik i begyndelsen af april 2021 hanstorken Zeneca og hunstorken Astra. De to unger døde i en nærliggende gylletank den 31. juli 2021.

Rens: Efter en del flakken rundt slog 13-årige Annika og den firårige svenske hanstork Alfred fra Skåne sig ned i Rens, hvor de omkring den 14. juni fik tre unger. Den ene af ungerne blev døbt Christian. De to andre kender man ikke kønnet på, da DNA-testen slog fejl. Derfor har de ikke fået navne. Hanstorken Christian blev opkaldt efter gårdens grundlægger og bar også en GPS-sender. Derfor ved man, at hanstorken døde af et dødbringende elektrisk stød i Tyrkiet under efterårstrækket til Sydafrika.

Bjerndrup: I maj 2021 slog et ungt storkepar sig ned i en rede i Bjerndrup. Hunnen var kun to år, så derfor fik de ikke unger på vingerne. Parret forventes, lige som de andre storkepar, at vende tilbage til deres danske reder i foråret 2022.

Måske den tyske stork fra sidste år

Om storken på reden i Broderup er den ene af det yngelende tyske par, der boede på reden sidste år, og som med stor succes fik fire unger på vingerne, ved Jesper Leegaard ikke.

- Altså, vi ved det ikke endnu. Men nu har der været en stork på reden både i går og igen i dag, og det er de ynglende fugle, der kommer først, så jo, måske er det en stedkendt stork og den ene af forældrene fra sidste år, men vi ved det som nævnt ikke endnu, siger han.

To af ungerne fra Broderupreden fik en GPS-sender påmonteret. Og derfor ved man, at de har overvintret på en losseplads nær Madrid i Spanien. 

Det er hannen Findus med ringnummer 8710 og hunnen Simba med ringnummer 8711, og som man har kunnet følge vinteren over på appen Animal Tracker.

Storkerederne i Sønderjylland - blandt andet her i Smedager blev søndag gjort klar til indflytning.
Storkerederne i Sønderjylland - blandt andet her i Smedager blev søndag gjort klar til indflytning.
Foto: TV SYD/ Storkene.dk

Klimaforandringer spiller ind

Tidligere ankom de første storke i marts, men der er næppe tvivl om, at klimaforandringer har ændret storkenes tidspunkter for at trække, og også hvor de overvintrer. 

De behøver ikke at trække de omkring 13.000 kilometer til Sydafrika, men kan 'nøjes' med de 2-3.000 kilometer til Sydeuropa.

- Mange storke er ikke længere væk end i Spanien, Frankrig og Sydvesttyskland og kan derfor være tilbage i nord på ganske få dage. Men vi havde bestemt ikke forventet, at flere storke ville indfinde sig allerede nu her i midten af februar, siger Hans Skov.

Heldigvis har medlemmer af foreningen benyttet denne weekend til at gøre de sønderjyske storkereder klar til indflytning. Det er i absolut sidste øjeblik, når nu de første storke lander  allerede samme weekend.

De næste par uger forbliver vejret mildt med en sydvestlig vindretning, og derfor kan det forventes, at flere storke vil følge efter. Det primære rykind sker dog først fra slutningen af marts til slutningen af april.

TV SYD streamer igen i år fra storkereden i Smedager, som søndag formiddag også blev gjort klar til dette års ynglesæson.

2022 bliver et endnu større storkeår

I år bliver med stor sandsynlighed et godt år for storkene med flere nye par. 

Årsagen til den formodning skal man tilbage til 2018 og 2019 for at finde. I hele det vestlige Europa var de to år nemlig særdeles gode år for storkene, som fik mange unger på vingerne. 

Disse er nu kønsmodne og skal finde sammen på nye ynglepladser. Nogle af dem vil ifølge storkene.dk uvægerligt ende i DK 

Mogens Lange og Hans Skov fra foreningen Storkene.dk gør reden i Smedager yngleklar til årets storkepar.
Video: TV SYD