Ukendt person donerer kæmpebeløb til storkene

Storkene.dk har gang i et omfattende naturprojekt, som i samarbejde med eksperter og lodsejere skal genskabe flere attraktive storkelandskaber. En rig dansker hjælper nu projektet på vej.

Foreningen Storkene.dk er i gang med at indsamle 250.000 kroner til et naturprojekt. Pengene skal bruges til at lave paddehuller og hjælp til afgræsning af tilgroede enge. Alt sammen tiltag, som giver storkene mulighed for lettere selv at finde mad.

- Det er ingen hemmelighed, at vi tilbyder storkepar fisk og daggamle kyllinger, når de slår sig ned i en rede, men det vil vi gerne væk fra på sigt, fortæller Mogens Lange, der er næstformand i storkeforeningen.

Indsamlingen blev skudt i gang den sidste uge af juni, og her to måneder efter står der omkring 190.000 kroner til formålet på foreningens konto.

- Der har virkelig været stor interesse for projektet, så der er allerede kommet en del donationer af både store og små beløb ind, og det er vi selvfølgelig meget taknemmelige over at modtage, siger Mogens Lange.

Anonym donor

Men hovedårsagen til, det er gået så hurtigt med indsamlingen, er, at foreningen fik tilbudt en kæmpe donation på det, der svarer til omkring 130.000 kroner af en rig dansker.

- Personen, der har givet os pengene, har tidligere givet os penge - også større beløb. Men det her slår alt, fortæller Mogens Lange.

Men hvem den glade giver er, vil Mogens Lange ikke ud med.

- Betingelsen for donationen er, at personen er anonym og forbliver anonym, og det respekterer vi selvfølgelig. Vi er meget taknemmelige for, at vedkommende tænker på vores arbejde for storkenes ve og vel. Det betyder alverden, så vi kan komme hurtigt i gang med projektet.

Storke presses til Danmark, selvom spisekammeret er slunkent

Årsagen til, at storkebestanden øges så betragteligt lige nu her i Danmark, er kort fortalt klimaforandringer.

Det varmere vejr betyder nemlig, at mange storke benytter det ’nemme’ vintertræk. Det vil sige, at de flyver til Sydeuropa – og ikke til Afrika - for at overvintre - og det betyder igen langt større overlevelsesmuligheder for storkene. Farerne er færre, når de ’kun’ skal flyve 3000 kilometer til Sydeuropa frem for 13.000 kilometer til Sydafrika.

De mange storke flyver nordpå, når de skal yngle, og her presses en stærkt sigende bestand af tyske storke op i Danmark.

Så selvom det danske landskab ikke er særlig storkevenligt, fordi landskabet er drænet og kun efterladt med få vandhuller og enge med høslet, hvor der bor storkemad i form af frøer, regnorme, småfisk og en masse andre smådyr, så slår storkene sig ned alligevel.

- Vi vil med projektet forsøge at gøre storkene selvforsynende med mad. Der,  hvor vi de senere år har set storke, vil vi forbedre fourageringsmulighederne.

24 vandhuller omkring Smedager giver liv og næring

Måske husker du, at foreningen tidligere har arbejdet med at anlægge vandhuller omkring Smedager. Et af dem kan du se fra storkekameraet. Det er en udbredelse af dét projekt, der nu tager form. 

- Vi fik i løbet af 2019 og 2020 lavet 24 paddehuller, fordi velvillige lodsejere lod os benytte noget af deres jord at til at gøre det på. Siden har vi hvert forår talt haletudseæg, for at se hvordan det står til, og det går rigtigt fint de fleste af stederne. Der kommer mere og mere liv i paddehullerne og dermed flere fødeemner til storke og andre fugle og dyr, og det er jo hele formålet med dem.