Storken Peter i Rens kan snart selv finde sin mad

Væk med tilskudsfoder - danske storke skal være selvforsynende, sådan lyder ambitionen fra storkeforening. Derfor skyder der lige nu en masse vandhuller og afgræsningsmarker op omkring storkereder.

Storken Peter er ankommet til reden i Rens. Her ynglede hanstorken sidste år med magen Petra. De slog sig ned i en rede på Lorenz Peter Hansens gård og fik to unger på vingerne.

Nu er Peter tilbage i Rens og spankulerer rundt omkring en nyetableret sø tæt på Lorenz Peter Hansens hobbylandbrug.

- Øj, hvor vi elsker at se storken her. Det er så spændende. Vi fodrer den med fisk omme i vores have, fortæller Lorenz Peter Hansen til TV SYD.

Hanstorken Peter i Rens.
Hanstorken Peter her fanget svævende over bopælen i Rens af amatørfotograf Lone Gabelgård.
Foto: Lone Gabelgaard

Når Peters mage, Petra, forhåbentlig ankommer inden længe, vil den også få tilbudt foder. Det er noget storkene.dk sørger for, hvis værtsfamilien til et storkepar er med på at made dem.

- Vi tilbyder storkene foder i form af fisk og daggamle kyllinger, når de etablerer sig på en rede. Det gør vi, fordi det er med til at få dem til at slå sig ned. Og vi gør det, fordi vi gerne vil have storken tilbage til Danmark, fortæller Jesper Leegaard fra storkeforeningen, Storkene.dk

Hos storkene.dk synes man egentlig ikke, at vilde storke i Danmark skal fodres. Men da deres fourageringssteder ikke er særligt gode i Danmark, så tilbydes de mad for at hjælpe bestanden på vej. 

- Det er svært for vilde fugle og andre dyr at finde gode vandhuller og enge og marker, hvor græsset enten holdes nede af dyr eller bliver slået. Det er nemlig dér, storken helst vil finde sin mad i form af insekter, orme, padder og lignende, siger Jesper Leegaard.

'Mad på storkens bord'

Derfor har man hos storkene.dk i 2022 startet projektet 'mad på storkens bord', hvor man arbejder hen imod, at storkene i Danmark skal være selvforsynende og dermed få bedre levevilkår. Og storkene.dk har over det seneste år indsamlet 300.000 kroner til formålet.

- Vi har i løbet af det seneste år lavet omkring 15 vandhuller spredt ud over landet, hvor der er storke. Desuden er vi i gang med at tilbyde landmænd støtte til etablering af hegn og støtte til ansøgninger hos kommuner og i EU, fortæller Jess Frederiksen, der er formand hos storkene.dk.

Gravemaskin i gang med udgravning til en cirka 1.000 kvadratmeter stort vandhul i Rens.
Gravemaskine i gang med udgravning til et cirka 1.000 kvadratmeter stort vandhul i Rens.
Foto: Lone Gabelgaard

Der er blandt andet for ikke længe siden gravet to nye vandhuller ved Ribe Østerå, og flere lokale lodsejere er blevet inspireret til at grave yderligere vandhuller. Desuden er der gravet nye vandhuller og oprenset tilgroede vandhuller ved storkeparrene i Jejsing og også i Rens på Lorenz Peter Hansens jord.

- Det er blevet til en cirka 1000 kvadratmeter stor sø på jord, jeg alligevel ikke kunne bruge, fordi det lå lavt og var fugtigt. Så det er bare spændende med en sø, fortæller fritidslandmanden Lorenz Peter Hansen og fortsætter:

- Jeg har haft hjælp til at lave ansøgningerne, så det har været utrolig let for mig, og ikke noget jeg selv skulle finde ud af, så nu glæder jeg mig bare til at se, hvad det gør for dyrelivet.

Foreningen hjælper med ansøgninger til myndigheder

Storkene.dk har hyret Jesper Tofft fra Ravnhøj Consult til at hjælpe med ansøgninger til både kommuner og EU efter økonomiske midler til naturprojekterne. Og hvor det er nødvendigt, medfinancierer storkene.dk projekterne.

- Jeg er med til at lave omkring 800 ansøgninger om året, så jeg kender alle regler og hvad der skal til, for man eventuelt kan få støtte i sin kommune eller i EU til at lave disse projekter, fortæller Jesper Tofft til TV SYD.

Om kort tid vil der også komme nyindhegnede enge og marker omkring Rens og andre steder, hvor landmænd kan sende dyr på græs. 

Til gavn for en masse fugle og dyr

Det er ikke første gang foreningen kaster sig ud i at lave vandhuller for at hjælpe storken på vej. I 2019 og 2020 fik foreningen penge af Michael Jebsens Naturfond, hvor der blev lavet omkring 20 vandhuller omkring tv-reden i Smedager. 

Selvom projektet som udgangspunkt skal gavne de danske storke, vil en lang række andre dyrearter og planter få gavn af de tiltag, foreningen planlægger at gennemføre. Ikke mindst vil de mange engfugle, der ligesom storken trives på de plejede enge, få et stort løft.

Enge har ifølge eksperterne stor betydning for mange truede fugle, dyr, svampe og planter. Ifølge Storkene.dk er fugle tilknyttet enge blandt de mest truede fuglegrupper i Danmark og Europa.