TV der bevæger dig

Storken er en dejlig flyver

Sådan sang Shu-bi-dua i deres Danmarkssang i 70'erne. I det hele taget er storken ofte brugt i poesi, sange og litteratur, og det er den fordi, det er en vældig populær fugl. Det kan TV SYD tale med om.

Storkepar i reden i Smedager.

Lørdag blev storkereden i Smedager foret med nyt halm til den kommende sæson, og der var masser af mennesker i Smedager til indvielsen, som foreningen storkene.dk stod for.

Det var også dagen, hvor der blev tændt for kameraet i reden og seerne kan nu følge med fra den første stork lander, og livet i den lille storkefamilie som forhåbentlig flytter ind her i foråret. Sidste år fik storkeparret Tommy og Annika tre unger på vingerne fra reden i Smedager, og livetransmissionen på TV SYD var en kæmpe succes derhjemme i stuerne. Også i går sad flere hundrede seere og så med på en endnu tom rede i Smedager.

En sjælden gæst

Når storken er så populær, så kan det skyldes, at den har været så meget tilstede i dansk litteratur gennem årene. Blandt andet var den med i flere af H.C. Andersens eventyr. Dengang var storken dog en meget hyppigere gæst i Danmark end tilfældet er i dag. Der er blevet alt for langt mellem vandhullerne i Danmark, og det er derfor svært for storken at finde føde.

Storken er tro mod sin egn

Storken ankommer som regel til sin yngleplads fra omkring 1. april og frem til starten af maj. De allerfleste storke ankommer dog medio april. Storken er tro mod sin fødeegn og yngler som regel i det samme område, hvor den er udruget. Det kan være derfor, vi år efter år ser Tommy og Annika komme tilbage til reden i Smedager. Der findes dog eksempler på storke der yngler flere hundrede kilometer fra deres føderede.

Storkene parrer sig normalt i april-maj lige efter ankomsten til ynglepladsen. Begge fugle ruger skiftevis i 30 dage på normalt mellem 3 og 5 æg - dog er der eksempler på flere æg.

Storken er ikke kun til frøer

Mange tror, at storken udelukkende lever af frøer. Men det er langt fra sandheden. Storken er ikke en kostforagter! På menukortet står ud over frøer, dyr som snog, fisk, insekter, snegle, mosegrise, rotter, mus, æg og fugleunger.

I Afrika består føden i langt større grad af insekter, og græshopper en en meget vigtig fødekilde for storken.

Flere steder finder storken sin føde på lossepladser. Det gør den blandt andet i Spanien, hvor lodsepladserne ligger åbne hen, og derved udgør en vigtig fødekilde. Man formoder faktisk, at en af hovedårsagerne til at storken stortrives i Spanien, skyldes de åbne lossepladser, skriver storkene.dk på deres hjemmeside.