Tarphagebroen lukket på grund af oversvømmelse

Broen over Varde Å mellem Esbjerg og Varde er oversvømmet.

Søndag omkring kl. 19 lukkede Tarphagebroen ved Ho Bugt.

Stormen Gorm har fået vandstanden til at stige så meget, så det ikke længere kan lade sig gøre, at køre på broen.