Sådan forløb stormfloden i Syd- og Sønderjylland

Følg med her på livebloggen, hvor du løbende kan få et overblik udviklingen i stormfloden i det sydlige Lillebælt.

Historisk høje vandstande rammer onsdag og natten til torsdag de indre danske farvande. Der varsles om de højeste vandstande i mere end 100 år.

Rigspolitiet har udsendt officielt varsel om forhøjet vandstand, der vil medføre store kystoversvømmelser og dermed livsfare for folk, der færdes i oversvømmede områder.

Vandstanden forventes at blive højest i det sydlige Lillebælt, hvor vandstanden forventes at stige til mellem 1,5 og 1,8 meter over normalt vandstand (DVR: Dansk Vertikal Reference).

Stormflod i det sydlige Lillebælt

liveblog