Kommune indsamler skrald helt anderledes end andre kommuner

Som den eneste kommune i Syd- og Sønderjylland har Fredericia Kommune valgt at indsamle borgernes genanvendelige affald ind i poser.

I et villakvarter i Snoghøj ved Fredericia er Kenneth Norman Hansen i fuld sving med at indsamle borgeres genanvendelige affald.

Havde han været ansat i en hvilken som helst anden kommune i Syd- og Sønderjylland, havde det været skraldespande han havde rullet hen til skraldebilen. 

Men eftersom, at Kenneth Norman Hansen arbejder i Fredericia Kommune, er det plastiksække, han én efter én løfter over på skraldebilens indbyggede elevatorer.

- Jeg synes, at det er en god måde at samle ind på. Vi arbejder i en ergonomisk god højde, og samtidig kan vi nemt se, at der bliver sorteret rigtigt, siger Kenneth Norman Hansen, der er chauffør i Fredericia Kommune.

Som chauffør i Fredericia Kommune kører Kenneth Norman Hansen rundt affaldssække ind ude hos borgeren.
Som chauffør i Fredericia Kommune kører Kenneth Norman Hansen rundt affaldssække ind ude hos borgeren.

Sække i stedet for spande

I indkørslen til husstandene i Fredericia Kommune står der kun en enkelt skraldespand. Typisk en 240 liters spand, der er delt op i to rum - et til madaffald og et til restaffald. 

Resten af husholdningsaffaldet sorterer borgerne i plastiksække.

- Forbruget og dermed også affaldsmængderne er stigende. Derfor skal det være så nemt som muligt for borgerne at komme af med deres affald inden for en økonomisk overskuelig ramme. Og det synes vi, at vi lykkes med med den her poseordning, siger Kim Ankjær Nielsen, der er affaldschef i Fredericia Kommune.

Ordningen fungerer sådan, at alle husstande får en rulle plastiksække, som skal bruges til al det genanvendelige affald.

En gang om måneden stiller man alle de sække, man har fyldt op, ud til fortovet, hvor kommunen så kommer og indsamler dem.

Gammel ordning gearet til fremtiden

Ved udgangen af 2022 skal alle landets kommuner sikre, at borgere kan komme af med ni forskellige typer affald ved sit hjem. Om et år er det ti. Det gælder madaffald, restaffald, plast, pap, papir, glas, metal, mad- og drikkekartoner, farligt affald og tekstil.

I Fredericia ser skraldebilen lidt anderledes ud end i andre kommuner. Der er fem små elevatorer på bilens højre side, der hejser sækkene op i vognen.
I Fredericia ser skraldebilen lidt anderledes ud end i andre kommuner. Der er fem små elevatorer på bilens højre side, der hejser sækkene op i vognen.

For fredericianerne er det langt fra nyt, at husholdningsaffaldet skal sorteres i flere forskellige kategorier. Poseordningen indførte kommunen nemlig allerede i 1990’erne, og som det ser ud nu, har man ikke tænkt sig at lave det om.

- Det interessante ved det her system, er, at det var fuldstændig gearet til fremtiden allerede for mange år tilbage. Derfor ville det også være ærgerligt, hvis vi skulle lave om på det nu, især når genanvendelsesprocenterne og arbejdsmiljøet er i orden, siger Kim Ankjær Nielsen.

- Det interessante ved det her system, er, at det var fuldstændig gearet til fremtiden allerede for mange år tilbage., lyder det fra Kim Ankjær Nielsen, der er affaldschef i Fredericia Kommune.
- Det interessante ved det her system, er, at det var fuldstændig gearet til fremtiden allerede for mange år tilbage., lyder det fra Kim Ankjær Nielsen, der er affaldschef i Fredericia Kommune.

Dog har kommunen et fokuspunkt, der i fremtiden skal forbedre ordningen.

- Udfordringen er, at vi bruger en masse poser. Det er noget, vi er meget bevidste omkring, så vores fokus ligger på, hvordan vi i fremtiden genbruge flere poser, hvor vi i dag kun genanvender, siger Kim Ankjær Nielsen. 

Foruden de genanvendelige affaldsfraktioner, som det kræves, at kommuner indsamler ved husstandene, kan borgere i Fredericia Kommune også få hentet den genanvendelige flamingo ude hos sig. 

Der arbejdes stadig i kommunen på at finde en løsning på, hvordan farligt affald skal hentes ude hos borgeren.