TV der bevæger dig

Eksperter: Sådan bekæmper vi MRSA

Antibiotikaforbruget skal ned, problemet med Svine-MRSA skal kortlægges og forskningen på området skal øges. Sådan lyder rådene fra de eksperter, som TV SYD har spurgt til råds.

05:58

1 af 2

33:16 Luk video

Fem punkter skal dæmme op for spredningen af Svine-MRSA. I juni kom fødevareministeren med sit bud på en løsning, nu har TV SYD bedt tre af de førende eksperter på området om at komme med deres bud på en fempunktsplan, der kan løse problemet.

Det første punkt på eksperternes plan er at få problemet kortlagt fuldstændig. Derefter skal de grise, der ikke er inficeret isoleres, og det skal undersøges, hvorfor de ikke er smittede.

På et samråd på Christianborg onsdag anslog Fødevareministeren at op mod 70 procent af den danske svinebesætning er inficeret af Svine-MRSA.

Punkt tre på eksperternes plan er, at igangsætte små forsøg, der skal vise, om det overhovedet er muligt at holde besætninger fri for bakterien.

De sidste punkter går ud på at sænke det generelle forbrug af antibiotika og samtidig øge forskningen på området.

 

FAKTA Eksperternes fempunktsplan

1. Kortlæg problemets omfang. Hvor mange besætninger er inficerede,
og hvor mange er fri.

2. Hold de grise fri, der ikke er inficeret. Og begynd at sammenligne og
forske i, hvorfor de MRSA-fri grise er MRSA-fri.

3. Der skal sættes små-skala forsøg i gang, som i praksis kan afprøve om
det kan lade sig gøre at holde MRSA-fri besætninger. Man kunne gøre
Bornholm MRSA-fri, og se, om øen kan holdes fri.

4. Der skal sættes forskning i gang, der kan afklare hvorfor vi har svine-
MRSA. Svine-MRSA er en ret speciel bakterie. Det er én bestemt klon,
der har spredt sig fra mennesker til grise tilbage i 50?erne. Men hvad er
der sket i mellemtiden så den til sidst er blevet til denne multiresistente
type, for det er ikke en naturlig bakterie for grise. Hvad er det, der har
givet denne bakterie succes? Det kan være nøglen til at standse den i
fremtiden.

5. Antibiotikaforbruget skal ned, og det samme skal forbruget af zink.
En af eksperterne mener, at flokmedicinering helt bør forbydes sammen
med brugen af tetracyklin.

Eksperterne:
Svend Ellermann-Eriksen, Ledende overlæge på Klinisk mikrobiologisk
afd. Aarhus Universitetshospital.


Frank Møller Aarestrup, Professor og forskningsleder, DTU
Fødevareinstituttet.


Niels Frimodt-Møller, Klinikchef, Mikrobiologisk Afdeling,
Rigshospitalet.