Svine-MRSA næsten udryddet i Norge

Kun i en ud af ca. 1000 svinebesætninger i Norge er der fundet svine-MRSA. Det er resultatet af en målrettet indsats, hvor inficerede besætninger er blevet saneret.

Resultatet af den nye undersøgelse viser, at kun en promille af de norske svinebesætninger er en smitterisiko. Det står i modsætning til Danmark, hvor Statens Seruminstitut og DTI Fødevare skønner, at op mod 80 pct. af alle svinebesætninger er inficerede.

Kampen mod svine-MRSA i Norge er altså væsentligt mere gennemgribende end i Danmark. Her i landet er målet ikke er at udrydde smitten, men derimod kun at forsøge at isolere den til svinestaldene. En strategi nordmændene finder helt utilstrækkelig.

Sidste år havde nordmændene 24 inficerede besætninger. De blev alle sanerede ? det vil sige, at svinene blev slagtet og staldene desinficeret inden nye dyr kom ind.

Efter indsatsen var der stadig fire besætninger tilbage med smitte ? og de bliver nu saneret.

 

I TV2 afviste fødevareminister Dan Jørgensen at Danmark vil gøre noget lignende. Det vil koste 3,5 milliarder kroner, fordi vi har fire gange så mange svinebesætninger her i landet.

- Hvis man bare isolerer smitten, så er den der jo stadig. Det bedste er at udrydde smitten, hvis det er muligt. Sådan lød det fra Ole Fjetland, der er assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet, - Norges fødevarestyrelse ? i onsdagens TV SYD.

Som TV SYDs serie har vist, er svine-MRSA på det nærmeste ude af kontrol i Danmark. Eksperter kalder det en epidemi.

MRSA-smittet er mest udbredt i Syd- og Sønderjylland, hvor koncentrationen af svinebesætninger er størst.

Gense indslaget i TV SYD fra onsdag.

Mattilsynets omtale