Oversigt

200 millioner afsættes til landdistrikterne i kommende finanslov

Regeringen har afsat 200 millioner kroner til to initiativer i landdistrikterne, der skal give bedre internet og hjælpe med at forny landsbyerne.

I den kommende finanslov afsættes 100 millioner kroner til bredbåndspuljen, hvor lokalområder med dårlig internetforbindelse kan søge midler til at få etableret bredbånd.

Der er 36.000 adresser i Danmark, der opfylder kriterierne for at kunne søge tilskud til at få etableret bredbånd gennem bredbåndspuljen.

Udover bredbåndspuljen afsættes også 100 millioner kroner til landsbyfornyelse. Det er dog ikke nok til landsbyfornyelse, renoveringer og nedrivninger, mener Steffen Damgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.