20.000 meldte sig sidste år ud af idrætsforeningerne i Syd- og Sønderjylland

Efter to år med vækst i idrætsforeningerne DGI og DIF oplever de nu et fald i antallet af medlemmer. Næsten 90.000 medlemmer har meldt sig ud på landsplan.

Det har været et svært år for idrætten, og det har de kunnet mærke i idrætsforeningerne. Det gælder også for foreningerne i Syd- og Sønderjylland, hvor knap 20.000 har meldt sig ud af foreningslivet. Det viser en opgørelse fra DGI og DIF.

- Efter et 2020 med store udfordringer for idræts- og foreningslivet er det ikke overraskende, at vi ser et generelt fald i idrætsforeningernes medlemstal. Men det er bekymrende for både vores fysiske, mentale og sociale sundhed, siger formand Niels Nygaard i DIF i en pressemeddelelse.

Faldet er mindre slemt end frygtet efter et år med nedlukninger, vurderer DIF og DGI, der på trods af et faldende medlemstal har kunnet se medlemmer, der betaler kontingenter til de lokale foreninger på trods af, at de ikke har kunne dyrke idrætten som normalt eller overhovedet.

Medlemstal for DIF og DGI i TV SYDs sendeområde

Vi skal tilbage

Den store udfordring bliver fremadrettet at få medlemmerne tilbage i forbindelse med en genåbning af samfundet, lyder det.

- Vi ved, at de store sociale savn og den manglende motion både påvirker vores trivsel og folkesundheden. Derfor skal vi have børn, unge og voksne tilbage i idrætsforeningerne og de aktive fællesskaber hurtigst muligt. Men vi er også nødt til at arbejde på den lange bane sammen med kommuner og andre organisationer for at tage hånd om dem, der har behov for ekstra støtte og motivation for at komme tilbage i de gode vaner. Ellers risikerer vi, at corona-krisen udvikler sig til en langvarig sundhedskrise med en tung social slagside, siger Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.

Men de store ambitioner om et igen stigende medlemstal må vente lidt, da idrætsforeningerne jo fortsat er ramt af nedlukninger.

Udendørs idræt åbnede en smule den 1. marts, mens indendørs aktivitet ikke har været tilladt i år indtil videre. 

Det ændrer sig dog den 21. april for børn op til 18 år, der må deltage i idrætsaktiviteter i organiseret regi. Voksne med coronapas må efter den 6. maj igen deltage i indendørs idræt ifølge genåbningsplanen. 

I idrætsforeningerne glæder de sig.

- Nu skal vi sætte alt kraft ind på, at børn, unge og voksne vender tilbage til aktive fællesskaber, siger DIF-formand Niels Nygaard.