5 råd fra eksperter: Sådan overtaler du chefen til en firedages arbejdsuge

Flere og flere virksomheder og kommuner forsøger sig med en firedages arbejdsuge, og her kommer to eksperter på området med gode råd til, hvordan man overtaler chefen til at forkorte arbejdsugen.

For de fleste af os begyndte weekenden formentlig fredag ved fyraften. Men noget tyder på, at vi kan indstille os på at gå på weekend om torsdagen.

I perioden 1900-1990 er arbejdsugen gradvist blevet sat ned fra 60 timer om ugen til de 37 timer, vi kender i dag.

Undervejs i den udvikling gik vi også fra at arbejde seks dage om ugen til at holde fri både lørdag og søndag. Og i disse år går flere og flere fra fem til fire arbejdsdage om ugen.

På TV SYD har vi blandt andet kunnet fortælle om Sunset Boulevard, RK Smede- og Maskinfabrik og senest Jobcentret i Esbjerg, der alle har eksperimenteret med en arbejdsuge, hvor de ansatte kun møder ind på fire af ugens syv dage.

Hos RK Smede- og Maskinfabrik har direktør Jakob Rosendal Hansen indført en firedages arbejdsuge for de ansatte for at spare på omkostningerne. Nu kan virksomhedens mange maskiner nemlig være slukket tre dage om ugen i stedet for to.
Hos RK Smede- og Maskinfabrik har direktør Jakob Rosendal Hansen indført en firedages arbejdsuge for de ansatte for at spare på omkostningerne. Nu kan virksomhedens mange maskiner nemlig være slukket tre dage om ugen i stedet for to.
Foto: Emma Rixen Hedegaard, TV SYD

Og ifølge to eksperter på området er de alle gode eksempler på den udvikling, der har været undervejs i et stykke tid, og som for alvor vinder frem nu.

- Jeg synes, udviklingen går stærkt. Lige for tiden er jeg med til at omlægge tre til fire virksomheder om måneden til at have firedages arbejdsuge, siger Pernille Garde Abildgaard, der er forfatter og specialist i personlig og kollektiv effektivitet samt firedages arbejdsuge.

- Det seneste halve års tid har jeg oplevet, at den kortere arbejdsuge har fået mere og mere medvind. Det er særligt efter coronalockdown, at det har fået momentum, fordi mange arbejdsgivere har fået øjnene op for fordelene ved de mere fleksible arbejdsforhold, siger Michael Pedersen, der er lektor ved Copenhagen Business School, hvor han forsker i ledelse og arbejdsliv.

Det er eksperternes vurdering, at vi fra 2019 til i dag er gået fra kun at have enkelte virksomheder med firedages arbejdsuge til nu at være mellem 60-100 virksomheder på landsplan med sådan en ordning.

De har også begge set eksempler på virksomheder, hvor det er medarbejderne, der har presset på for at få en ekstra fridag om ugen. 

Men hvordan sælger man lige den idé til chefen? Det kommer eksperterne med fem gode råd til:

Fem gode råd for en kortere uge på jobbet

1

1. Alliér dig med kolleger

Som det første foreslår Pernille Garde Abildgaard, at man som medarbejder i en virksomhed med fordel kan alliere sig med de øvrige af sine kolleger, der også ønsker at få indført en firedages arbejdsuge.

- Jeg bruger et eksempel i en af mine bøger med et arkitektfirma i Aarhus, hvor det var to medarbejdere, der efter at have været med til et af mine foredrag gik til ledelsen, der gav dem lov til at eksperimentere med en firedages arbejdsuge, fortæller hun.

Hun mener i øvrigt, at man som medarbejder bør sætte sig godt ind i emnet og hvilke værktøjer, man kan gøre brug af, for at skabe den nødvendige forandring på arbejdspladsen.

2

2. Forklar gevinsterne

Det mest indlysende - men måske også vigtigste forslag - eksperterne kan komme med, er at fortælle arbejdsgiver om gevinsterne ved at gå over til en firedages arbejdsuge. Og ifølge Michael Pedersen og Pernille Garde Abildgaard, er der meget, man kan nævne.

- Generelt set snakker vi om, at det er arbejdstagers marked, og hvis man har rekrutteringsproblemer, så kan det være en fordel med firedages arbejdsuge, da det gør arbejdspladsen mere attraktiv. Jeg vil skyde på, at omkring 80 procent af de virksomheder, der kontakter mig, gør det fordi, at de enten gerne vil fastholde medarbejdere eller forbedre deres rekruttering, siger Pernille Garde Abildgaard.

- Verden giver os ikke pauser længere, så vi er nødt til at tage dem. Så man kan med fordel sætte fokus på, at det er i arbejdsgivers interesse at have friske og glade medarbejdere, der ikke er på randen af stress. Virksomheden skal også køre om fem år, og så nytter det ikke, at de bærende medarbejdere er kørt helt ned eller sygemeldt, siger Michael Pedersen.

- Vi ser også, at produktionsvirksomheder, der har høje energiomkostninger, går over til en firedages arbejdsuge, så de kan lukke produktionen ned en dag ekstra, og så kan medarbejderne også spare på transporten, siger Pernille Garde Abildgaard.

Eksperterne understreger, at hvis man laver konverteringen rigtigt, så er en firedages arbejdsuge en model, der ikke tager noget fra nogen. Produktiviteten er den samme eller måske endda bedre samtidig med, at man øger arbejdsglæden blandt medarbejderne. Det er en win-win.

3

3. Henvis til positive eksempler

Michael Pedersen fremhæver vigtigheden af at henvise til positive eksempler, når man vil overbevise sin chef om at indføre en kortere arbejdsuge.

- Man kan både henvise til historier i medierne med lignende virksomheder, der har haft held med at indføre det, men der er også megen forskning og blandt andet et stort forsøg i Storbritannien, man kan henvise til, siger han og fortsætter:

- Forsøget viser, at produktiviteten i størstedelen af virksomhederne, der har indført en firedages arbejdsuge, enten er intakt eller steget, og at medarbejderne er gladere.

4

4. Kom selv med forslag

Michael Pedersen og Pernille Garde Abildgaard er begge enige om, at man ikke kan indføre en firedages arbejdsuge uden at ændre på virksomhedens arbejdsgange. Derfor foreslår de begge, at man som medarbejder selv kommer med forslag til, hvor i organisationen der kan effektiviseres, hvis man ønsker at indføre en firedages arbejdsuge.

- I min forskning kan jeg tydeligt se, at man ikke kan det ene uden det andet. Arbejdsopgaverne og mængden af dem er det samme, så hvis man vil indføre en firedages arbejdsuge, så er man nødt til at optimere arbejdsgangene eller gøre de andre dage længere, siger Michael Pedersen.

- Hvis man gerne vil have en firedages arbejdsuge, hvor man arbejder mindre, så skal man have en plan for, hvordan man kan opretholde den samme produktivitet. Man skal spørge sig selv: Hvordan kan vi gøre noget smartere og være lidt mere effektive, så vi kan tage hjem lidt før?, siger Pernille Garde Abildgaard.

Eksperterne fremhæver desuden dette parameter som en af hovedårsagerne til, at det hidtil mest er kontorvirksomheder og andre virksomheder med forskellige former for skrivebordsarbejde, der har indført den kortere arbejdsuge, da der her har været nogle lavthængende frugter i forhold til at optimere arbejdsgangene.

Dog er de også begge enige om, at der som udgangspunkt ikke er brancher, der ikke kan have fordel af at eksperimentere med en firedages arbejdsuge. Det er bare nemmere for nogle end for andre.

5

5. Start småt og følg op

Som det sidste foreslår Pernille Garde Abildgaard at starte processen i én afdeling eller ét hjørne af virksomheden i stedet for at omlægge hele virksomheden fra start.

- På den måde har arbejdsgiver ikke helt så meget på spil, og så er det bare vigtigt, at man følger op ved at forelægge ledelsen de gode eksempler fra afdelingen, så de kan se, hvor meget de får ud af det, forklarer hun.

Det er desuden hendes opfordring til alle - uanset om man er lønmodtager eller arbejdsgiver - at kaste sig ud i det og eksperimentere med en kortere arbejdsuge. For i værste fald kan man altid gå tilbage til det, man gør i forvejen, hvis firedagesugen ikke er en succes.