TV der bevæger dig

Anmeldelser af rotter eksploderer: Syv gode råd til at undgå rotter

Antallet af anmeldelser af rotter er steget kraftigt i første halvår af 2020 i forhold til 2019. Her er syv gode råd til, hvordan du undgår skadedyrene.

Antallet af rotteanmeldelser i kommunerne er steget kraftigt fra 2019 til 2020. Foto: Linda Kastrup, Scanpix

Det kan være en pestilens at få rotter.

Og noget tyder på, at problemet er blevet større. Der er i hvert fald blevet anmeldt flere rotter i kommunerne i år end sidste år.

Ifølge en rundringning, som TV SYD har foretaget, er der i størstedelen af de kommuner, som har oplyst tal for rotteanmeldelser, på bare ét år sket en stor stigning i forhold til 2019.

Højest har stigningen været i Vejle Kommune, hvor antallet af anmeldelser er mere end fordoblet. I Vejen Kommune er der som den eneste af de kommuner, som TV SYD har fået tal fra, sket et fald i anmeldelserne.

Anmeldelser af rotter i første halvår
Kommune20192020Procentvis udvikling
Billund39762758 % (+230)
Fanø4775 % (+3)
Fredericia*5551.07293 % (+517)
Haderslev8251.27655 % (+451)
Kolding1.5353.094102 % (+1.559)
Tønder59887947 % (+281)
Vejen1.119893-20 % (-226)
Vejle1.3622.818107 % (+1.456)

* Tallene fra Fredericia dækker kun til og med maj måned.

Stigning skyldes måske corona

Dan Zoëga-Nielsen, der er afdelingsleder i Teknik og Miljø i Vejle Kommune, mener ikke, at stigningen skyldes, at der er kommet flere rotter.

- Vi har hidtil aldrig set en så markant stigning i rotteanmeldelserne, og vi mener ikke, at det blot kan forklares med milde vintre og forskellige nedbørsmængder. Vi har en stærk formodning om, at en meget stor del af stigningen skyldes, at borgerne har observeret rotter, fordi de har arbejdet eller studeret hjemmefra, siger Dan Zoëga-Nielsen.

Dan Zoëga-Nielsen er afdelingsleder i Teknik og Miljø i Vejle Kommune. Foto: Michael Nielsen, TV SYD

I Billund Kommune har man oplevet en stigning i rotteanmeldelser på 58 procent på bare et år. Karl Grundahl, der er afdelingsleder i Natur og Miljø i Billund Kommune, mener derimod ikke, at stigningen skyldes, at borgerne har haft mere tid til at opdage og anmelde rotterne. Han peger i stedet på en mild vinter og store nedbørsmængder som en mulig forklaring på stigningen.

Syv gode råd

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet skal man ikke selv begynde at tage kampen mod rotterne op, hvis man konstaterer dem på sin ejendom eller i sin lejlighed. Men der er en række ting, man kan gøre for at undgå, at de lodne gnavere flytter ind.

Man er faktisk som grundejer forpligtet til at renholde og rottesikre sin ejendom, så den ikke indbyder til, at rotterne kommer. Men hvis uheldet er ude, så skal man ifølge loven anmelde problemet til den kommune, man bor i. Det gælder både parcelhusejere, gårdejere og ejere af udlejningsejendomme.

For den enkelte er det ”gratis” at få udført bekæmpelse af rotter i Danmark. Udgifterne dækkes via kommuneskatten eller et gebyr opkrævet via ejendomsskatterne.

Syv gode råd til at undgå rotter

1. Sørg for, at alle ydermure, vinduer og døre er hele og intakte.

2. Udluftningskanaler under boliger skal være udstyret med metalriste.

3. Hold altid døre til udhuse og garager lukket.

4. Fuglefoder skal være i en tætsluttet beholder, så rotter ikke kan lugte det.

5. Overfodr ikke høns, hunde og katte udenfor, for rotter spiser rester.

6. Sørg for, at hønsehusets bund er hævet cirka 30 centimeter over jorden, så rotter ikke kan grave sig ind.

7. Ryd buskads og træer cirka en halv meter fra husmure og bygninger, så kan rotter ikke finde skjul.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

 

Mest sete på tvsyd.dk