Corona-restriktioner resulterer i færre trafikulykker

I 2020 blev rejseaktiviteten på de syd- og sønderjyske landeveje påvirket af coronarestriktionerne - hjemmearbejde og grænselukninger var en del af hverdagen, og det kan ses i færre trafikulykker med personskade.

Der var 13 procent færre dræbte og tilskadekomne i Region Syddanmark i hele 2020 sammenlignet med gennemsnittet fra 2015-2019.

Det viser mandagens offentliggørelse af en ny rapport fra Vejdirektoratet.

Med tallet bliver regionen rangeret på en andenplads i forhold til de fire andre regioner i landet – Region Midtjylland, som Horsens og Hedensted tilhører, ligger lige efter med 12 procent.

Der er 13 procent færre trafikulykker med personskade i 2020.
Der er 13 procent færre trafikulykker med personskade i 2020.
Foto: Vejdirektoratet

Hjemmearbejde og lukket grænse

Ifølge rapporten er en del af forklaringen på faldet i trafikulykkerne, at hele Danmark oplevede den første coronanedlukning den 11. marts 2020.

I de følgende måneder var hjemmearbejde for store dele af den danske befolkning en realitet, og det kan altså have påvirket tallene.

Desuden kan den manglende rejseaktivitet over den dansk-tyske grænse også være en af forklaringerne på de færre ulykker. 

Soloulykker

Blandt trafikulykkerne i Region Syddanmark viser rapporten, at der ved hver fjerde ulykke med personskade er tale om en soloulykke.

Det tal er højere sammenlignet med landsgennemsnittet, hvor det er hver femte. 

På landsplan har der samlet set været et fald i trafikulykker med personskade. 

Tal fra Region Syddanmark