TV der bevæger dig

VIDEO
01:57

Decemberorkanen spredte ødelæggelse overalt i Syd- og Sønderjylland

Tekst: Rasmus Jensen

I dag er det præcis 20 år siden, at århundredets mest voldsomme orkan ramte landet og skabte omfattende ødelæggelser i Syd- og Sønderjylland.

Fredag eftermiddag den 3. december 1999 ved 15-tiden begynder den første storm at trække op langs den jyske vestkyst. Kun to timer senere rammer decemberorkanen Danmark.

Det er en orkan, der tager syv menneskeliv - tre af dem fra syd- og sønderjylland - og omkring 800 kom så alvorligt til skade, at de måtte søge læge.

Udover de menneskelige konsekvenser så betød orkanen også historisk mange og store materielle skader. Forsikringsselskaberne opgjorde efterfølgende, at decemberorkanen i 1999 havde ødelagt værdier for 13 milliarder kroner.

Rundt om i hele Syd- og Sønderjylland var situationen kaotisk - både om aftenen under selve orkanen, men også i mange dage efterfølgende. Huse blev kløvet midtover af træer, tage blæste væk, veje brød sammen, og strømmen forsvandt flere steder i dagevis for blot at nævne nogle få af de omfattende konsekvenser af orkanen.

Så skoven falde

Orkanen gik også hårdt ud over skovene. Efter skaderne blev kortlagt, var omkring 4 millioner kubikmeter træ gået tabt.

De store skader gjorde sig også gældende i Haderslev Statsskovdistrikt, hvor Carsten Ørnsholt var skovridder. I et interview til TV SYD i 1999 fortæller han:

- Jeg sagde til min kone i aftes, at det er en af de dage, hvor jeg ikke kan lide at være forstmand. Det er utrygt og frygteligt.

Synet, der mødte Carsten Ørnsholt, levede op til hans værste frygt. Mange af træerne var knækket af som resultat af orkanen og ikke væltet.

- De er fuldstændig mejet ned. Set fra luften ser det ud til, at rigtigt mange træer - jeg kan ikke bedømme, om det er halvdelen, eller det er over halvdelen - de er som skåret af en grønthøster i to til fire meters højde, sagde Carsten Ørnsholt. 

I dag - 20 år efter den voldsomme orkan -  ser Carsten Ørnsholt stadig tilbage på den 3. december 1999 som en forfærdelig dag. Som så mange andre, der oplevede orkanen, glemmer han aldrig, hvor han var, og hvad han så den dag:

- Træerne lå i flere retninger og var knækket. Det var forfærdeligt at se ødelæggelserne på skove og huse. Jeg kunne se, at det var dybt alvorligt, siger Carsten Ørnsholt, der hverken før eller siden har set så omfattende ødelæggelser.

 

TVSYD.DK lige nu