Ekspert håber, meteorologerne tager fejl om udsigterne for sommeren

Vi må spejde langt efter nedbør i den kommende tid - måske hele sommeren. Det rammer landmænd hårdt med risiko for ringere høstudbytte, da tørken er sat ind tidligere end sammenlignelige år som 2018 og 1996, siger planteavlskonsulent.

I en ny tørkeopdatering skriver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), at risikoen for tørke er høj i store dele af landet, og så langt øjet rækker.

Vejrudsigterne trækker tråde til sommeren 2018, hvor Danmark blev ramt af den alvorligste tørke i nyere tid.

quote

Jeg håber i virkeligheden bare, at meteorologerne ikke er gode til forudsige vejret så lang tid frem

Finn Poulsen, planteavlskonsulent, Sagro, Esbjerg

Finn Poulsen er planteavlskonsulent hos Sagro (rådgivningsvirksomhed for landbruget, red.) i Esbjerg. Han kategoriserer den nuværende tørke uden fortilfælde

- Hvis vi havde snakket om cykelsport, ville jeg sige "udenfor kategori" om den tørke, der har ramt os lige nu, siger Finn Poulsen.

Landmændene kan risikere, at der på grund af tørken ikke bliver noget at høste for visse afgrøders vedkommende. 

For eksempel vinterbyggen, der nogle steder endnu ikke er brudt igennem jordoverfladen, kan landmændene risikere at tabe på jorden.

- Vanding kan man godt køre en afgrøde hjem på, men når tørken allerede sætter ind nu, så kan behovet for vand meget let blive meget større, end landmændene har tilladelse til at bruge, siger Finn Poulsen.

100 millimeter vand til vanding i en hel sæson er det, landmænd har til rådighed. Det svarer til cirka halvanden måneds regn. Men hvis DMI's prognoser holder, vil der blive behov for endnu mere.

Søger om dispensation til vanding

Derfor er Finn Poulsen og kollegaerne allerede nu begyndt at spørge om vandingstilladelser ud over de 100 milliliter ude hos kommunerne.

- Vi håber selvfølgelig på velvilje fra kommunernes side, men vi har kun taget lige hul på det arbejde.

Ifølge planteavlskonsulenten kan det nemlig betale sig at vande afgrøder og bruge mere vand end det aftalte. Det er ikke kun godt for landmandens økonomi - men godt for os alle.

 - Når en landmand ved såning, gødning og eventuel sprøjtning - altså hele forarbejdet - har brugt ressourcer som normalt, og så måske får halveret sit output på grund af tørke, så er det en dårlig forretning ikke bare for landmanden men også CO2-regnskabet. Så derfor kan vanding betale sig. Udgifter til det øgede vandforbrug er peanuts i den sammenhæng, siger Finn Poulsen.

Håber DMI tager fejl 

Selvom DMI forudser en hed og ikke mindst meget tør sommer helt frem til august, så håber Finn Poulsen, at meteorologerne tager fejl.

- Jeg håber i virkeligheden bare, at meteorologerne ikke er gode til forudsige vejret så lang tid frem. Omkring sankthans er der ofte et omslag i vejret, det kan vi kun drømme om også sker i år, så der kommer regn alligevel.