Fængselscellerne skal udnyttes 108 procent næste år

Presset på fængslerne stiger yderligere i 2022.

Ifølge et svar fra justitsministeren til SF’s retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, øges presset yderligere på Kriminalforsorgen til næste år. Her vil kapacitetsudnyttelsen stige til 108 procent fra rekordtallet på 105 procent i år.

Det er især de åbne fængsler, som bliver fyldt op. Med et forventet dagligt belæg på 1.273 indsatte vil belægningsprocenten komme op på 116 procent. Det er så højt, at ordet ’historisk’ kommer til sin fulde ret.

Men også i resten af Kriminalforsorgen bliver der stuvende fyldt. I de lukkede fængsler forventes et belæg på 107 procent og i arresthusene 104 procent.

Samlet set skal Kriminalforsorgen håndtere cirka 4.600 indsatte dagligt. Det er over 1.000 flere end for få år siden.

Hvor skal de være?

Det er uklart, hvordan der skal være plads til så mange indsatte, og hvordan man bemander fængselsgangene.

Nick Hækkerup (S) skriver i folketingssvaret, at udfordringen skal håndteres ved forhandlingerne om Kriminalforsorgens økonomi til efteråret.

”Det er en situation, jeg ser på med stor alvor. Derfor forventer jeg også, at blandt andet kapacitets- og belægningssituationen bliver et centralt tema, når vi skal forhandle en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen,” skriver ministeren.

Fyldte fængsler i forvejen

I fængslerne i Renbæk og Sønder Omme er omklædningsrum og telefonbokse i forvejen omdannet til celler. 

En række tillidsrepræsentanter fra fængsler landet over fortæller til Fængselsforbundet, at det er uholdbart, og at både fængsler og indsatte er pressede. Det viser et svar til Folketingets Retsudvalg fra justitsminister Nick Hækkerup (Socialdemokratiet), skriver Fængselsforbundet. Det er en fagforening, der blandt andet repræsenterer fængselsbetjentene.

Tillidsrepræsentant i Renbæk Fængsel i Tønder Kommune Bjarke Knudsen siger, at opholdsrummene i tre bygninger er sløjfet til fordel for 18 nye fængselspladser. I opholdsrummene plejede de indsatte at spille bordtennis og dart. Også de ansattes omklædningsrum er lavet om til celler.

- Eksperter fra Kriminalforsorgen har været rundt og har besluttet det. Det er ikke noget, vi er blevet hørt i. Alle steder, hvor det har været muligt, har man gjort det uden skelen til, hvad det er, der bliver fjernet.

- De indsatte har færre aktiviteter at bruge tiden på. Jeg synes, vi oplever en stigning i narkorelaterede ting, fordi de ikke har noget fornuftigt at give sig til. Når man taler med dem, siger de, at de keder sig sådan, at tiden går hurtigere, når de ryger noget hash, siger Bjarke Knudsen.

Besøg i fængselscellen

I en årrække har ansatte i landets fængsler råbt op om, at der er for mange indsatte i forhold til fængslernes kapacitet.

Nye fængselsceller kommer løbende til, men 226 af de i alt 500 nye pladser i Kriminalforsorgen er såkaldte kapacitetsoptimerede pladser.

Det kan være reservepladser eller alt fra telefonbokse, fællesrum og kontorer til depotrum, der bliver lavet om til celler for at kunne huse de indsatte.

Justitsministeren har lovet, at lovbestemte aktiviteter som beskæftigelse, besøg og behandling for de indsatte ikke må rammes af kapacitetsoptimeringer.

Men Bjarke Knudsen fortæller også, at fængslet eksempelvis har måttet droppe lokalerne til familiebesøg. Nu skal indsatte, der har børn, have besøg af familie i deres celler.

Åbne fængsler i Syd- og Sønderjylland