Farlig fiskesygdom: Det skal du være opmærksom på

Hvis du skal have fiskesnøren ud i en å nær de inficerede dambrug inden for den nærmeste fremtid, så skal du være opmærksom på en række ting.

Fiskesnøre, fiskestang og waders. 

Det hele skal desinficeres godt og grundigt, hvis du har planer om at få en fisk på krogen i en å nær et af de inficerede dambrug. 

Det skyldes, at der inden for få uger er fire dambrug, der er ramt den frygtede fiskesygdom, IHN, i Danmark.

I det smittede område er der restriktioner for lystfiskere, der skal desinficere deres udstyr før og efter brug. Det er ulovligt at flytte fisk og andre akvatiske organismer fra ét vandområde til et andet vandområde, da smitten vil kunne brede sig videre.

Ufarlig for mennesker

Selvom en række dambrug er hårdt ramt af fiskesygdommen, må man dog stadig gerne hjemtage sin fangst og spise den. Så længe fisken ellers ser sund og rask ud, så kan den sagtens spises.

IHN er nemlig ufarlig for mennesker, og man bliver ikke påvirket af den, så man kan faktisk godt spise en fisk, der har sygdommen, uden det er farligt.

IHN

Men sygdommen er yderst alvorlig for dambruglivet og kan give anledning til, at eksportmarkeder og samhandelslande vil begrænse handel med levende fisk og fiskeprodukter fra Danmark i en periode ifølge Fødevarestyrelsen.

Selvom sygdommen er ufarlig for mennesker, er der er dog stadig et par yderst vigtige ting, man skal være opmærksom på som lystfisker.

Alt skal desinficeres

Kaare Manniche Ebert er biolog hos Danmarks Sportsfiskerforbund, og han kommer her med en række råd til, hvad du skal gøre, hvis du skal ud at fiske i en å nær et af de inficerede dambrug.

Når man har fisket i vand, der er inficeret, så skal man desinficere alt det, der har været i berøring med vandet. 

- Det vil sige fiskegrejet, hjul, line, fiskestang, og du skal faktisk også desinficere waders og dine støvler. Hvis man har haft en jakke på, der har været i berøring med vand, så skal den også desinficeres, siger Kaare Manniche Ebert.

Det skal man gøre, fordi smitten kan sprede sig til vilde bestande og nye dambrug, hvis man fisker et andet sted efterfølgende.

Kaare Manniche Ebert er biolog hos Danmarks Sportsfiskerforbund.
Kaare Manniche Ebert er biolog hos Danmarks Sportsfiskerforbund.
Foto: Nicolai Reinhold. TV SYD

Han fortæller, at man først skal fjerne alle urenheder som jord og plantepartikler på sit grej og tøj, når man er færdig med at fiske. Herefter skal man bruge et godkendt desinfektionsmiddel. Husk at følge brugsanvisningen på desinfektionsmidlet, herunder korrekt dosering af produktet.

- Så sprayer man et godkendt desinfektionsmiddel i et lag. Hvis det ikke kommer ind bag linen, så trækker man linen af. Man kan faktisk også dyppe linen ned i det, så virker det bedre, siger Kaare Manniche Ebert. 

Hvis du skal fiske i en å nær et inficeret dambrug, skal du huske følgende:

Han understreger, at det er vigtigt, at man sprayer alt det, der har været i kontakt med vand, og lader det sidde i op til et kvarter.

- Når man har gjort det, er virussen blevet dræbt, og man kan skylle det hele af med rent vand, siger han.

Og tilføjer:

- Så er det klaret.

Restriktionszonerne

Restriktionszonerne omfatter afvandingsområdet for Sneum Å, Vidå-systemet og Rohden Å omkring de berørte dambrug, altså de vandløb og åer der er direkte forbundet til dambrugene ifølge oplysninger fra Fødevarestyrelsen.

Restriktionszone Holsted
Foto: Fødevarestyrelsen
Restriktionszone Bylderup Bov
Foto: Fødevarestyrelsen
Restriktionszone Stouby
Foto: Fødevarestyrelsen