Halvdelen af elever der ryger trodser røgfri skoletid

Loven om røgfri skoletid er ny, og derfor mener seniorforsker, at der kan gå tid, før man ser en reel effekt.

Selv om der på danske grundskoler og ungdomsuddannelser er indført en lov om, at eleverne ikke må ryge i skoletiden, er det omkring halvdelen af de elever, der ryger, der fortsat ryger, mens de er i skole.

Det viser en undersøgelse lavet af Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

10.622 unge i alderen 15-29 år har besvaret undersøgelsen, der er en spørgeskemaundersøgelse. Svarprocenten er 28,3, og undersøgelsen er foretaget i efteråret sidste år.

Højere andel i folkeskolen

Blandt de elever i grundskolen, der ryger, svarer 50,8 procent, at de stadig ryger i skoletiden på trods af loven om røgfri skoletid.

For gymnasieelever er tallet 48,9 procent.

Loven blev indført for grundskoler 1. januar 2021 og 31. juli 2021 på ungdomsuddannelserne. Eleverne må hverken ryge på eller uden for skolens område i skoletiden.

- Formålet med lovgivningen var jo, at eleverne ikke røg i de timer, hvor de var i skole, uanset hvor de var henne, siger Lotus Sofie Bast, der er seniorforsker i tobaksforebyggelse ved Statens Institut for Folkesundhed.

Hun forklarer dog, at loven er ganske ny, og at der kan gå noget tid, før den har en reel effekt.

- Men vi ved i forvejen, at der har været et arbejde med røgfri skoletid i gang på grundskolerne i flere år. På ungdomsuddannelserne har der ikke været et lige så stort fokus, siger hun.

Hun tror, at man med tiden vil kunne se en større effekt af loven.

Det er op til skolerne selv at vurdere, hvilke konsekvenser der skal være, hvis skolens rygepolitik overskrides.

Flere bruger røgfri tobak 

I undersøgelsen er der også blevet spurgt til de unges generelle nikotinvaner.

19,3 procent af de unge svarer, at de ryger cigaretter, mens 37,3 procent angiver, at de aldrig har prøvet at ryge.

I 2020 var det 20,1 procent i aldersgruppen, der røg cigaretter.

Mens andelen af unge, der ryger cigaretter er faldet, er andelen, der bruger røgfri nikotinprodukter, steget.

11,4 procent angiver, at de bruger røgfri nikotinprodukter. Det vil sige snus tyggetobak eller nikotinposer.

I 2020 var det 9,1 procent.