I dag afgøres det, om 5.000 sygeplejersker går i strejke

Sygeplejerskerne har frem til søndag aften kunnet stemme om overenskomst. Resultat får betydning for strejke.

De seneste uger har landets sygeplejersker skulle tage stilling til, om de ønsker at stemme for et forslag til en ny overenskomst.

Fristen for at stemme udløb søndag aften klokken 20, og mandag cirka klokken 12 bliver valgresultatet offentliggjort på et pressemøde.

Hvis der ikke samler sig et flertal for forslaget, så betyder det, at over 5.000 sygeplejersker vil strejke fra natten til lørdag.

Oprindeligt blev strejken varslet 22. april af Dansk Sygeplejeråd (DSR), der repræsenterer en del af landets sygeplejersker. Dengang ville strejken begynde fra natten til fredag 21. maj.

Løn skaber stor utilfredshed

Årsagen til strejkevarslet var, at et lille flertal af DSR's medlemmer i marts valgte at stemme nej til den nye overenskomstaftale, som de var blevet tilbudt af de offentlige arbejdsgivere på det regionale og kommunale område.

Det var særligt lønnen, som skabte stor utilfredshed hos sygeplejerskerne, der mente, at de var blevet tilbudt for lave lønninger af arbejdsgiverne.

Efter forkastelsen af overenskomstaftalen forsøgte DSR og arbejdsgiverne at nå frem til en anden aftale. Det lykkedes dog ikke, og derfor udsendte DSR et strejkevarsel til arbejdsgiverne.

For at få hjælp til at lande en aftale og undgå en strejke begyndte DSR fra 28. april at forhandle med regionerne og kommunerne i Forligsinstitutionen.

Næsten tre uger senere - helt præcist 18. maj - kunne DSR så fortælle, at det var lykkedes at forhandle et mæglingsforslag på plads. Det er det forslag, som sygeplejerskerne har haft til søndag aften til at stemme om.

Ikke muligt at "åbne kassen igen"

Forslaget omfatter både en fornyelse af overenskomster og aftaler indgået mellem DSR og regioner samt kommuner.

En del af forslaget har også handlet om at oprette en komité, der skal se på lønstrukturerne på det offentlige arbejdsmarked.

Grete Christensen, formand for DSR, så efter forhandlingen positivt på delen med en lønkomité, da det ikke var lykkedes at få landet en aftale om højere løn til sygeplejerskerne i denne omgang.

- Det er rigtig svært at tvinge arbejdsgivere til at give en enkelt gruppe mere i løn, når alle andre har lukket ned for deres overenskomster.

- Så selv om vi har kæmpet hårdt for at forsøge at få åbnet kasserne igen, så var det ikke det, der var muligt.

- Derfor ser jeg det andet som en vej til nogle muligheder i det, og vi skal selvfølgelig kæmpe sammen for at få arbejdet den her vej, sådan at vi reelt får gjort noget ved det lønefterslæb, som vi har talt om i så mange år, sagde Grete Christensen.

Rekordmange medlemmer har stemt

Ifølge DR har rekordmange af DSR's medlemmer stemt om det nye forslag. Stemmeprocenten har således været 74,4 procent, og det er rekord.

Til sammenligning var stemmeprocenten 53,6 procent, da et lille flertal på 47,3 procent af medlemmerne i marts stemte nej til aftalen.

Dengang stemte 46,5 procent for, mens 6,2 procent stemte blankt.

Sygeplejersker på disse steder kan ende i strejke